Gå til sygdomsliste

Sygdom Brystkræft - kvinder
Stadie Stadie 1, Stadie 2, Stadie 3
Kort titel AIMSS
Forsøgets lange titel Målrettet fysioterapeutisk behandling af aromatasehæmmer-associeret muskelsmerter hos brystkræftopererede kvinder
Overordnede formål

At undersøge om behandling hos en reumatolog i kombination med målrettet fysioterapi kan lindre muskel- og ledsmerter, som tidligere brystkræftramte kvinder oplever, når de starter i anti-østrogen behandling

Undersøgelsesdesign

Randomiseret studie

Primære endpoints

Ændring i smerte (BPI)

Sekundære endpoints
 • Livskvalitet
 • Fysisk aktivitet
 • Greb-styrke
 • Ændring i forbrug af smertestillende medicin
 • Genneførelse af aromatasehæmmer behandling
Inklusionskriterier
 • Adækvat behandlet tidlig brystkræft
 • ER positiv (≥ 10 %) brystkræft
 • Modtager behandling med aromatasehæmmer
 • Oplever muskel- og/eller ledsmerter som bivirkning til behandlingen
 • Muskel- og ledsmerterne har eksisteret i 2 - 24 måneder
 • Tilknyttet onkologisk afdeling på Rigshospitalet
Eksklusionskriterier
 • Lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft
 • En eller flere reumatologiske sygdomme (f.eks. leddegigt, svær artrose flere steder, fibromyalgi)
 • Behandlingskrævende lymfødem
Behandling

Alle deltagere bliver grundigt undersøgt ved en reumatolog.

Herefter deles deltagerne i to arme:
Arm 1: Behandling hos en reumatolog fordelt over 6 måneder, 3 besøg i alt

Arm 2: Behandling hos en reumatolog fordelt over 6 måneder, 3 besøg i alt + fysioterapi 2 gange om ugen i 12 uger

Alle besøg foregår på Frederiksberg Hospital

Planlagt antal patienter

120

Deltagende afdelinger
 • Bispebjerg Hospital
 • Frederiksberg Hospital
 • Rigshospitalet (Lukket)
Protokolnr

Clinical trials.gov nr.: NCT04560699

Primær investigator Bispebjerg Hospital
Dato for sidste revision