Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel:PolarBear

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Lymfeknudekræft
Forklaring Dette forsøg undersøger effekten af at tillægge forsøgsmidlet polatuzumab til standardbehandling med rituximab og kemoterapi i behandlingen af lymfeknudekræft. Forsøget er til patienter med en bestemt form for lymfeknudekræft kaldet diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL).
Baggrund for forsøgsbehandlingen

Standardbehandlingen af diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL) hos ældre patienter består af kemoterapi (med stofferne cyclophosphamid, vincristin og doxorubicin), binyrebarkhormon (prednison) og stoffet rituximab.


Forsøgsmidlet polatuzumab vedotin har tidligere vist lovende resultater til behandling af DLBCL, når man kombinerer det med bl.a. rituximab.


I dette forsøg undersøger lægerne, om det øger effekten af standardbehandlingen at kombinere den med forsøgsmidlet polatuzumab vedotin.


Polatuzumab vedotin er et såkaldt antistof.Hvad er antistoffer?
Antistoffer er en type kræftmedicin, der efterligner kroppens egne antistoffer. Kroppen bruger antistoffer som en del af immunforsvaret, når den f.eks. forsvarer sig mod bakterier og virusser. Antistoffer kan også reagere mod en kræftcelle.


Antistofferne binder sig til specifikke receptorer i kræftceller. De kan f.eks. gøre kræftcellerne mere tydelige for immunforsvaret, blokere deres vækst, forhindre dannelsen af nye blodkar eller aflevere radioaktive partikler til kræftcellerne.


Man får antistofferne via et drop i armen. Nogle gange kombinerer man dem med andre kræftbehandlinger som kemoterapi eller hormonbehandling.


Forsøgsmetode

Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Et computerprogram trækker lod blandt deltagerne for tilfældigt at afgøre, hvem der får forsøgsbehandling, og hvem der får standardbehandling.


Læs mere om lodtrækningsforsøg:


Lodtrækningsforsøg

Du kan deltage i forsøget hvis:

 • Du er 80 år eller ældre (en patient på 75-80 år kan deltage, hvis patienten har nedsat almen tilstand grundet kræftsygdommen)

 • Du har lymfeknudekræft af formen diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL)

 • Du har minimum én lymfomknude, der måler over 1,5 cm.

 • Du ikke tidligere har fået behandling for lymfom

 • Du ikke er hæmmet i dagligdagen eller maksimalt ligger i sengen eller sidder i en stol mere end halvdelen af dagen og har brug for hjælp til at klare dig (performancestatus ≤ 3)

Du kan ikke deltage i forsøget hvis:

 • Du lider af alvorlige problemer med hjerte, lunger, nyre eller et andet organ, der kan have betydning for behandlingen

 • Din kræft har spredt sig til hjernen eller rygmarven

 • Du lider af en anden kræftsygdom samtidig (med få undtagelser)

Sådan foregår behandlingen

Du starter med at få en grundig helbredsundersøgelse, inden behandlingen går i gang.


Herefter deles patienterne i to grupper ved lodtrækning. Den ene gruppe modtager forsøgsbehandling (standardbehandling kombineret med polatuzumab vedotin). Den anden gruppe modtager standardbehandling.


Behandlingen sker i serier, der varer 21 dage.
Standardbehandling består af kemoterapi med stofferne cyclophosphamid, vincristin og doxorubicin kombineret med binyrebarkhormon (prednison) og rituximab.
Cyclophosphamid, vincristin, doxorubicin og rituximab får du på hospitalet direkte i dine blodårer gennem et drop på dag 1 i hver serie.
Prednison skal du tage som tablet én gang dagligt på dag 1-5 i hver serie.


Hvis du skal have forsøgsbehandling, får du kun cyclophosphamid og doxorubicin som kemoterapi. Samtidig får du forsøgsmidlet polatuzumab vedotin på dag 1 i hver serie på hospitalet direkte i dine blodårer gennem et drop.


Kontrol, afslutning og opfølgning
Du skal igennem 6 behandlingsserier i alt. Du skal løbende til kontrol, mens forsøget står på.


Efter sidste behandling skal du til opfølgning hver 3. måned i to år og herefter hver 6. måned i et år.


Behandlingen stopper dog før tid, hvis kræften bliver værre under forsøget, hvis bivirkningerne bliver for store, eller hvis du eller forsøgslægen ønsker at afslutte behandlingen.

Bivirkninger ved behandlingen

Du kan opleve bivirkninger, mens du deltager i forsøget. Alle, som deltager i undersøgelsen, vil blive omhyggeligt kontrolleret for mulige bivirkninger.


Du kan læse om bivirkninger ved de forskellige stoffer på minmedicin.dk:


Cyclophosphamid (Sendoxan ®, Cyclophosphamid ”2care4”)


Vincristin (Oncovin ®)


Doxorubicin (Adriamycin ®, Caelyx ® pegylated liposomal, m.fl.)


Rituximab (Mabthera ®, Ritemvia, m.fl.)


Prednison (Prednison ”DAK”)


Polatuzumab vedotin (Polivy)

Det skal understreges, at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.


De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.

Her kan du få behandlingen
 • Herlev Hospital (Lukket)
 • Odense Universitetshospital
 • Regionshospitalet Gødstrup
 • Rigshospitalet
 • Sjællands Universitetshospital - Roskilde
 • Sydvestjysk Sygehus Esbjerg
 • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
 • Aalborg Universitetshospital
 • Aarhus Universitetshospital

Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.

Afdelinger

 • Herlev Hospital

 • Odense Universitetshospital

 • Regionshospitalet Gødstrup

 • Rigshospitalet

 • Sjællands Universitetshospital, Roskilde

 • Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

 • Vejle Sygehus

 • Aalborg Universitetshospital

 • Århus Universitetshospital

Diverse

Sponsor: Nordic Lymphoma Group

Forsøgets id-numre

EudraCT nr.: 2018-003889-14


ClinicalTrials.gov nr.: NCT04332822

Denne side er sidst opdateret: 2021-10-01

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat