Gå til sygdomsliste

Sygdom Myelomatose (knoglemarvskræft)
Fase Fase 3
Kort titel ITHACA
Forsøgets lange titel Et randomiseret, ikke-blindet fase 3-multicenterforsøg med isatuximab (SAR650984) i kombination med lenalidomid og dexamethason versus lenalidomid og dexamethason til patienter med højrisiko "sovende" myelomatose
Overordnede formål

Sikkerheds run-in del: At finde den anbefalede dosis af isatuximab i kombination med lenalidomid og dexamethason hos deltagere med højrisiko "sovende" myelomatose

Fase 3 del: At demonstrere den kliniske fordel af isatuximab i kombination med lenalidomid og dexamethason ift. at forlænge den progressionsfrie overlevelse sammenlignet med lenalidomid og dexamethason hos deltagere med højrisiko "sovende" myelomatose

Undersøgelsesdesign

Randomiseret, ikke-blindet fase 3 studie med en sikkerheds run-in del

Primære endpoints
 • Bivirkninger
 • Plasmakoncentration af isatuximab
 • Receptor densitet
 • Progressionsfri overlevelse
Sekundære endpoints
 • Absolut responsrat
 • Responsvarighed
 • Minimal residual disease negativitet
 • Tid til progression eller død
 • Tid til første-linje behandling for myelomatose
 • Anti-lægemiddel antistoffer
 • Bibeholdt minimal residual disease negativitet minimum 1 år efter den første vurdering
 • Absolut overlevelse
 • Anden progressionsfri overlevelse
 • Komplet responsrate
 • Plasmakoncentration af isatuximab
 • Livskvalitet
 • Bivirkninger
Inklusionskriterier
 • Diagnosticeret inden for de seneste 5 år med "sovende" myelomatose (jf. IMWG kriterier), defineret som serum M-protein ≥ 30 g/L eller urin M-protein ≥ 500 mg/24 timer, og/eller 10-60% klonale plasmaceller i knoglemarv, og fravær af myelomatose definerende events eller andre relaterede tilstande, og højrisiko "sovende" myelomatose
 • Performance status 0-2
Eksklusionskriterier
 • Ikke adækvate blodprøver ift. calcium, nyrefunktion, anæmi, CRAB kriterier eller myelomatose definerende events (for deltaljer, se protokol)
 • Primær systemisk amyloid-letkæde-amyloidose, MGUS, standard risiko "sovende" myelomatose, symptomatisk myelomatose, bløddels plasmacytom
 • Ukontrolleret infektion inden for 28 dage op til randomiseringen i fase 3 eller op til første administration af medicin i sikkerheds run-in delen
 • Klinisk alvorlig hjertesygdom
 • Kendt med AIDS relateret sygdom eller HIV, som kræver antiviral behandling, aktiv hepatitis A, B eller C
 • Malabsorptionssyndrom eller anden tilstand, som kan signifikant påvirke absorption af lenalidomid
 • Inden for 3 måneder op til randomiseringen eller op til første administration af medicin i sikkerheds run-in delen:
  - Behandling af resistent mavesår
  - Erosiv esofagitis eller gastritis
  - Infektiøs eller inflammatorisk tarmsygdom
  - Divertikulitis
  - Lungeemboli eller andet tromboembolisk event
 • Modtaget behandling for malign sygdom inden for 3 år op til randomiseringen
 • Tidligere behandlet med godkendte eller forsøgsmedicin mod "sovende" myelomatose eller myelomatose, konkomitant behandling med bisfosfonater eller denosumab. Dog kan årlig behandling med i.v. bisfosfonat for osteoporose tillades
 • Konkomitant behandling med kortikosteroider op til randomiseringen eller op til første administration af medicin i sikkerheds run-in delen
 • Vaccination med levende vaccine inden for 28 dage op til administration af forsøgsmedicin
Behandling

Arm 1: Isatuximab, lenalidomid og dexamethason
10 mg/kg isatuximab administreres i.v. på dag 1, 8, 15 og 22 i serie 1, samt på dag 1 og 15 i serie 2-12 og på dag 1 i serie 13-36

25 mg lenalidomid administreres p.o. på dag 1-21 i serie 1-9, og 10 mg lenalidomis administreres p.o. på dag 1-21 i serie 10-24

40 mg dexamethason administreres p.o. (dog gives første dosis i.v.) på dag 1, 8, 15 og 22 i serie 1-9 og 20 mg dexamethason administreres p.o. på dag 1, 8, 15 og 22 i serie 10-24

Hver serie strækker sig over 28 dage.

Arm 2: Lenalidomid og dexamethason
25 mg lenalidomid administreres p.o. på dag 1-21 i serie 1-9, og 10 mg lenalidomis administreres p.o. på dag 1-21 i serie 10-24

40 mg dexamethason administreres p.o. (dog gives første dosis i.v.) på dag 1, 8, 15 og 22 i serie 1-9 og 20 mg dexamethason administreres p.o. på dag 1, 8, 15 og 22 i serie 10-24

Hver serie strækker sig over 28 dage.

Planlagt antal patienter

Sikkerheds indkøringsdel: ca. 20
Fase 3 del: 300, heraf ca. 13 fra Danmark

Deltagende afdelinger
 • Rigshospitalet (Lukket)
 • Sjællands Universitetshospital - Roskilde (Lukket)
 • Aalborg Universitetshospital (Lukket)
 • Aarhus Universitetshospital (Lukket)
Protokolnr

EudraCT nr.: 2019-003139-47

ClinicalTrials.gov nr.: NCT04270409

Primær investigator Sjællands Universitetshospital - Roskilde
Dato for sidste revision 2021-12-01