Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel:SELECT (KPd)

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Myelomatose (knoglemarvskræft)
Forklaring Dette forsøg undersøger virkningen af en kombinationsbehandling med forsøgsmidlerne carfilzomib, pomalidomid og dexamethason. Lægerne undersøger effekten af behandlingen hos patienter med knoglemarvskræft, der har oplevet tilbagefald efter behandling med stofferne lenalidomid og daratumumab.
Baggrund for forsøgsbehandlingen

Nogle patienter med knoglemarvskræft oplever, at deres sygdom bliver værre eller vender tilbage efter behandling med stofferne lenalidomid og daratumumab.


I dette forsøg undersøger lægerne effekten af en kombinationsbehandling med tre forsøgsmidler (carfilzomib, pomalidomid og dexamethason) til patienter med knoglemarvskræft, der har oplevet tilbagefald efter eller som ikke havde gavn af behandling med lenalidomid og daratumumab.

Du kan deltage i forsøget hvis:

 • Du har oplevet tilbagefald af din knoglemarvskræft

 • Du har tidligere fået behandling med lenalidomid og daratumumab

 • Du har fået minimum én tidligere behandling, som har virket helt eller delvist

 • Du tidligere har fået behandling med carfilzomib, hvor behandlingen ikke stoppede, fordi du ikke tålte stoffet, eller hvor du ikke oplevede tilbagefald inden for 60 dage efter behandlingen stoppede

 • Du ikke har modtaget anden behandling med carfilzomib inden for 6 måneder op til forsøgets start

 • Du som minimum er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (performancestatus ≤ 2)

Du kan ikke deltage i forsøget hvis:

 • Du har såkaldt Waldenströms makroglobulinæmi (form for kræft i blod, lymfeknuder og knoglemarv)

 • Du har såkaldt POEMS syndrom

 • Du har plasmacelle leukæmi

 • Du har eller har haft såkaldt amyloidose som følge af din knoglemarvskræft

 • Du har såkaldt myelodysplastisk syndrom (gruppe af sygdomme med svigtende knoglemarvsfunktion)

 • Du ikke tåler lenalidomid

 • Du tidligere har fået behandling med pomalidomid

Sådan foregår behandlingen

Du starter med at få en grundig helbredsundersøgelse, inden behandlingen går i gang for at sikre, at du er egnet til at deltage i forsøget.


Forsøgsbehandlingen består af serier, der varer 28 dage. Carfilzomib får du 2-3 gange pr. serie på hospitalet direkte i dine blodårer gennem et drop. Du får det ambulant – det vil sige uden, at du behøver være indlagt.


Dexamethason får du 2-4 gange pr. serie. Stoffet får du ambulant på hospitalet direkte i dine blodårer gennem et drop.
Pomalidomid indtager du dagligt som tablet de første 21 dage af hver serie.


I løbet af forsøgsbehandlingen skal du til kontrolbesøg på klinikken mindst to gange om måneden. Derudover skal du til opfølgning ca. 30 dage efter din sidste dosis af forsøgslægemidlet og derefter ca. hver 12. uge indtil forsøgets afslutning.


Forsøgsbehandlingen stopper, hvis kræften bliver værre, hvis bivirkningerne bliver for store, eller hvis du selv ønsker at stoppe. Den kan også ophøre, hvis din forsøgslæge beslutter, at det er bedst for dig at stoppe.

Bivirkninger ved behandlingen

Du kan opleve bivirkninger, mens du deltager i forsøget. Du kan læse på minmedicin.dk om de forskellige stoffers bivirkninger:


Carfilzomib (Kyprolis)


Pomalidomid (Imnovid ®)


Dexamethason (Maxidex ®, Tobradex ®, m.fl.)

Det skal understreges, at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.


De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.

Her kan du få behandlingen
 • Sjællands Universitetshospital - Roskilde (Lukket)
 • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt (Lukket)
 • Aalborg Universitetshospital (Lukket)
 • Aarhus Universitetshospital (Lukket)

Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.

Afdelinger

 • Sjællands Universitetshospital, Roskilde

 • Vejle Sygehus

 • Aalborg Universitetshospital

 • Århus Universitetshospital

Diverse

Sponsor: Amgen

Forsøgets id-numre

ClinicalTrials.gov nr.: NCT04191616

Denne side er sidst opdateret: 2021-04-01

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat