Gå til sygdomsliste

Årsager til kræft i binyrebarken

Årsagen til kræft i binyrebarken er som regel ukendt. Men nogle sjældne, arvelige sygdomme kan være årsag til, at man udvikler kræft i binyrebarken.

Arvelige forhold som årsag til kræft

Der findes nogle sjældne, arvelige syndromer, som disponerer til kræft i binyrebarken. Det drejer sig bl.a. om:

  • Li-Fraumenis syndrom (medfødt disposition til flere typer kræft)
  • Gardners syndrom (familiær adenomatøs polyposis)
  • Beckwith-Wiedemanns (forskellige fødselsdefekter og øget risiko for kræft)

Disse arvelige sygdomme skyldes sygdomsdisponerende genvarianter i gener, der ellers ville forhindre kræft i at opstå (tumor suppressor gener). Det kan være forklaringen på, at nogle patienter med kræft i binyrebarken oplever at få flere kræftsygdomme.

Hvis nogen i ens familie har en af disse sygdomme, kan man af sin praktiserende læge blive henvist til genetisk rådgivning med henblik på nærmere vejledning og genetisk test.

Li-Fraumenis syndrom er en sjælden, arvelig tilstand, og skyldes som regel en sygdomsdisponerende genvariant i genet TP53. Familier med Li-Fraumeni har en øget risiko for at udvikle en række kræftsygdomme, som ofte opstår før 30-årsalderen. De hyppigste kræftsygdomme er brystkræft, knogle- og bløddelssarkomer, hjernetumorer, kræft i binyrebarken og leukæmi.

Amerikansk patientforening for Li-Fraumeni

Genetisk rådgivning anbefales generelt, hvis man har:

  • Mistanke om, der er arvelig kræft i binyrebarken i familien
  • Kræftknuder i begge binyrer
  • Flere knuder i én binyre
  • Symptomer på forhøjet mængde binyrebarkhormon i blodet
  • Fået stillet diagnosen i ung alder, f.eks. inden man fylder 40 år

I enkelte tilfælde vil lægen anbefale genetisk rådgivning til patienter med kræft i binyrebarken, som ikke opfylder ovenstående.

Læs om arvelige forhold, genetisk rådgivning og om de overvejelser, man bør gøre sig før en gentest:

Arvelige forhold

Ingen sammenhæng mellem livsstil og risikoen for binyrebarkkræft

Der er ikke noget, som tyder på, at der en sammenhæng mellem kost, alkohol, fysisk aktivitet eller overvægt og risikoen for at udvikle binyrebarkkræft.


Alt om kræft i binyrebarken:

Binyrebarkkræft – forsiden

 

Rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud


Til pårørende

Råd til pårørende

Hvordan støtter man som pårørende en kræftpatient bedst, mens man også passer på sig selv?

Råd til pårørende