Skip navigation

Behandling af kræft i binyrebarken

Man behandler ofte kræft i binyrebarken med operation og medicinsk behandling. Valg af behandling afhænger af knudens størrelse, om sygdommen har spredt sig og af din almene helbredstilstand.

Laege-Roed