Gå til sygdomsliste

Behandling af kræft i binyrebarken

Behandling af kræft i binyrebarken er ofte operation og medicinsk behandling. Valg af behandling afhænger af knudens størrelse, om sygdommen har spredt sig og af din almene helbredstilstand. Ved tidlig behandling er det muligt at fjerne al kræften.

Statistik om binyrebarkkræft

Kræft i binyrebarken er en meget sjælden kræftsygdom.

Kræft i binyrerne rammer cirka 23 danskere om året. Kræften opstår enten i binyrebarken eller i binyremarven.

Sygdommen kan opstå i alle aldre, men ses typisk i to aldersgrupper: Hos børn under 5 år og hos voksne i 30-40-årsalderen.

Da kræft i binyrebarken kan være hurtigvoksende, stilles diagnosen ofte, når sygdommen er fremskreden. Det betyder, at det kan være vanskeligt at fjerne al kræften.

Godartede knuder i binyrerne

Ikke-hormondannende knuder i binyren under 3 cm er sjældent kræft. Hvis man har en knude i binyren, der er større end eller lig med 4 cm, får man som regel fjernet binyren på grund af risikoen for kræft.

Operation i tidligt stadie kan fjerne al kræften

Hvis kræft i binyrebarken opdages tidligt, er den primære behandling operation, hvor kirurgen fjerner binyren (adrenalektomi) på den syge side. Her kan det være muligt at fjerne al kræften.

Hvis kirurgen har mistanke om, at kræften er vokset uden for binyren, vil man også få fjernet vævet, der ligger omkring binyren, samt de nærmeste lymfeknuder.

Operation trods spredning

Hvis der kun findes et eller to små velafgrænsede områder med kræft i binyren, kan man i nogle tilfælde også blive tilbudt operation, selvom sygdommen har spredt sig.

Blodtryksregulerende medicin før operation

De hormoner, som kræftcellerne har produceret, kan give pludselige blodtryksændringer både under og umiddelbart efter operationen. For at modvirke dette kan din læge give dig blodtrykssænkende medicin fra omkring 10 dage før operationen.

Blodtrykket plejer at blive normalt igen efter operationen.

Kontrol af kortisol efter operation

Efter operationen er det vigtigt at få vurderet, om man har brug for at få tilført binyrebarkhormonet kortisol (glukokortikoid-substi­tu­tionsbehandling). Der er nemlig risiko for, at det normale hormonproducerende binyrebarkvæv er holdt op med at virke (binyrebarkinsufficiens).

Det kan ske, hvis kræftcellerne i en længere periode har dannet for meget binyrebarkhormon. For meget kortisol i blodet vil undertrykke dannelsen af det hormon i hypofysen (ACTH), som styrer og stimulerer binyrebarkens hormonproduktion.

Hvis man får fjernet den ene binyre, kan den anden producere al den nødvendige mængde kortisol. Hvis man får fjernet begge binyrer, er det nødvendigt at få hormontilskud som tabletter hver dag resten af livet.

Mor og datter sidder og spiller kort

Når man skal i behandling for kræft, kan det opleves som en undtagelsestilstand. Det kan være svært at forestille sig, at hverdagen bliver normal igen, men heldigvis oplever de fleste, at der med tiden kommer ro på hverdagen.

Medicinsk behandling af kræft i binyrebarken

Medicinsk behandling og strålebehandling af kræft i binyrebarken i Danmark er samlet på Rigs­hospitalet og i Aarhus.

Den medicinske behandling består først og fremmest i at få hæmmet dannelsen af binyrebarkhormon (glucoikortikoid) med enten stoffet mitotan eller med forskellige typer kemoterapi.

Ofte bliver man efter operationen tilbudt supplerende (adjuverende) behandling med mitotan, for at nedsætte risikoen for at sygdommen kommer igen.

Mitotan ødelægger kræftcellerne og nedsætter deres produktion af kortisol.

Behandlingen hjælper på generende symptomer ved forhøjet kortisol i blodet, da den hæmmer koncentrationen af kortisol ved at:

  • nedsætte kortisolproduktionen
  • øge udskillelsen i leveren
  • mildne symptomer ved forhøjet kortisol i blodet

Læs mere om medicinens virkning og bivirkninger:

Mitotan (Lysodren®)

Supplerende strålebehandling efter operation

Supplerende strålebehandling efter operation kan mindske risikoen for tilbagefald, hvis den mikroskopiske undersøgelse af kræftknuden viser, at der er risiko for efterladte kræftceller. Læs mere om strålebehandling:

Strålebehandling 

Behandling ved spredning

Kræft i binyrebarken opdages ofte sent, og kan derfor have spredt sig på diagnosetidspunktet. Sygdommen spreder sig hyppigst til lunger, lever, lymfeknuder og knogler

Ved spredning af kræft i binyrebarken kan kemoterapi i form af cisplatin, doxorubicin, etoposid samt mitotan være en mulighed.

Læs mere om spredning (metastaser) og behandling af spredning:

Metastaser (spredning)

Læs mere om medicinens virkning og bivirkninger:

Cisplatin

Doxorubicin

Etoposid

Mitotan

Lindrende behandling forbedrer livskvaliteten

Hvis sygdommen ikke kan fjernes ved operation, vil livet ofte være præget af symptomer fra sygdommen. Heldigvis findes der god lindrende behandling.

Lindrende behandling ved spredning

Lindrende behandling kan ikke fjerne kræften, men kan hjælpe på generende symptomer og give bedre livskvalitet.

Lindrende kemoterapi kan lindre sygdommen generelt i en periode. Strålebehandling anvendes lindrende mod symptomer fra et bestemt område i kroppen f.eks. ved spredning til knoglerne eller ved en knude, der medfører tryksymptomer eller smerter.

Det kan også være nødvendigt at få andre typer lindrende medicin, f.eks. medicin mod forhøjet blodtryk, smerter eller kvalme.

Det er derfor meget vigtigt at have tæt kontakt til enten ens egen læge, kræftafdeling eller specialister i lindrende behandling for hele tiden at få den bedst mulige hjælp.

Andre behandlingsmuligheder, der kan komme på tale ved spredning, er operation ved spredning til vævet tæt på binyrebarken eller kemoterapi.

Igangværende og fremtidige internationale lodtrækningsforsøg vil i høj grad være med til at afgøre fremtidens standardbehandlinger ved kræft i binyrebarken.

Centralisering af behandlingen i Danmark

Behandling med kemoterapi og strålebehandling er i Danmark centraliseret på Rigshospitalet og i Aarhus. Da patienter med kræft i binyrebarken kan have overproduktion af forskellige hormoner, foregår behandling og kontrol i tæt samarbejde med specialafdelingen for medicinske hormonsygdomme (endokrinologisk afdeling) på Rigshospitalet.

Forsøgsbehandling

Flere store, internationale studier har forsøgt at afklare om behandling med stoffet mitotan øger overlevelsen ved kræft i binyrebarken, men resultaterne er uklare.

Et internationalt lodtrækningsforsøg (kaldet ADIUVO) undersøger effekten af mitotan efter operation hos patienter med lav risiko for at kræften kommer igen. Resultatet af undersøgelsen foreligger endnu ikke. 

Desuden foregår der flere mindre undersøgelser med nyere stoffer.

Udvikling af nye behandlinger foregår i internationalt samarbejde gennem gruppen ”ENSAT-CANCER European Network for the Study of Adrenal Tumours”.

Læs mere om forsøgsbehandling:

Forsøgsbehandling

Behandlingssteder for binyrebarkkræft

Kortet viser, hvor I Danmark der tilbydes behandling for kræft i binyrebarken:

Behandlingssteder


Alt om kræft i binyrebarken:

Binyrebarkkræft - forsiden

 

Rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud


Til pårørende

Råd til pårørende

Hvordan støtter man som pårørende en kræftpatient bedst, mens man også passer på sig selv?

Råd til pårørende