Gå til sygdomsliste

Opfølgning efter blærekræft

Når du har afsluttet din behandling, bliver du tilbudt et opfølgningsforløb på hospitalet. I samarbejde med dig udarbejder din læge på hospitalet en personlig opfølgningsplan ud fra dine behov for hjælp og støtte.

Formålet med opfølgning efter behandling af blærekræft er at:

  •  Holde øje med tegn på, at kræften er vendt tilbage
  •  Behandle bivirkninger og senfølger af behandlingen
  •  Forebygge komplikationer
  •  Sikre, at din livskvalitet bliver så god som mulig
  •  Vurdere muligheder for forbedret behandling

Hvor foregår opfølgningsbesøgene?

Opfølgningsbesøgene foregår oftest på den afdeling, hvor du er blevet behandlet. Det vil sige på urologisk afdeling, hvis du har fået fjernet blæren eller skal undersøges med kikkertundersøgelse af blæren.

Har du fået kemoterapi, foregår opfølgningen på kræftafdelingen.

Hvor ofte går man til opfølgning?

I starten ligger opfølgningsbesøgene med nogle måneders mellemrum og siden med længere intervaller. Det afhænger af sygdommen, og hvilken behandling du har fået.

Cirka 30-50 pct. udvikler en ny sygdom i blæren (tilbagefald) i løbet af de første to år efter behandlingen.

Læge og patient taler sammen i konsultationen

Opfølgningsbesøgene er en god anledning til at tage dine spørgsmål op og tale om eventuelle problemer, du oplever.

Gør opmærksom på symptomer eller gener

Det er vigtigt, at du gør lægen opmærksom på nye symptomer eller ændringer, så lægen om muligt kan tilbyde behandling eller lindring. Det kan også være symptomer, som skyldes gener, der er opstået efter behandlingen.

Vær opmærksom på kroppens signaler

Det er vigtigt at kontakte din læge, hvis du oplever nye symptomer eller bliver bekymret mellem opfølgningsbesøgene.

Symptomerne kan være:

  • Blod i urinen
  • Symptomer på urinvejsinfektioner uden påvisning af bakterier i urinen
  • Ved mere fremskreden sygdom kan man få symptomer fra lunger eller lever. Man kan også få knoglesmerter, vægttab uden grund eller blodmangel

Sygdommen og behandlingen har betydning for, hvordan opfølgningerne foregår

Hvordan du præcist bliver undersøgt ved opfølgningsbesøgene, afhænger af sygdommens forløb, og hvilken behandling du har været igennem:

Opfølgning efter fjernelse af polypper i blæren

Har du fået fjernet knuder i blæren, får du som regel foretaget en kikkertundersøgelse af blæren hver fjerde måned. Det får du, indtil det er 8-12 måneder siden, der sidst er blevet fundet en polyp i blæren. Derefter går der længere tid mellem opfølgningsbesøgene.

Man bliver undersøgt med kikkertundersøgelse af blæren (cystoskopi) eller ultralydsscanning.

30-50 pct. udvikler med tiden nye polypper i blæren. Hvis du får en ny polyp i blæren, bliver den fjernet. Det foregår som regel i fuld bedøvelse.

Samtidigt kan det blive aktuelt at få blæreskylninger med Calmette-vaccine eller kemoterapi.

Har du godartede polypper i blæren, slutter opfølgningen som regel, når du ikke har haft tilbagefald i fem år.

Opfølgningen foregår på urologisk afdeling.

Opfølgning efter bortoperation af blæren

Hvis du har fået fjernet blæren, får du tilbudt at komme til opfølgning i månederne efter operationen og derefter en gang årligt resten af livet.

Ved opfølgningsbesøgene får du taget blodprøver og bliver undersøgt af lægen.

Når du har fået lavet en urinafledning af et stykke tyndtarm, kan du udvikle vitamin B 12-mangel i løbet af nogle måneder til år. Derfor får du også målt indholdet af vitamin B 12 i dit blod. Mangler du vitamin B 12, skal du have indsprøjtninger hver tredje måned resten af livet. 

I de fleste tilfælde bliver du også undersøgt med CT-scanning ved opfølgningsbesøgene i de første to år efter operationen. Herefter kan opfølgningsbesøgene varetages af din egen læge i form af blodprøvekontrol og almindelig undersøgelse.

Problemer efter fjernelse af blæren

Hvis du har problemer efter at have fået fjernet blæren, kan du få gode råd om, hvordan du bedst klarer hverdagen med f.eks. en urostomi. Du kan også blive henvist til andre fagpersoner, der kan hjælpe.

Opfølgningen foregår på urologisk afdeling.

Opfølgning ved lokal spredning

Hvis kræften er vokset gennem blærevæggen, eller der er spredning til lymfeknuderne, bliver du kontrolleret oftere. Det foregår med CT-scanning og undersøgelser hos lægen i de første to år efter operationen.

Efter operation og strålebehandling kan der udvikle sig arvæv, som kan ligne tilbagefald. I tvivlstilfælde kan MR-scanning eller muligvis PET/CT-scanning være en god undersøgelse til at afklare, om der er tale om kræft.

Også her foregår opfølgningen på urologisk afdeling.

Opfølgning efter medicinsk kræftbehandling

Hvis du har fået kemoterapi eller immunterapi, bliver du undersøgt med CT- scanning, så lægen kan se, hvordan kræften reagerer på behandlingen.

Opfølgningen foregår på kræftafdelingen (onkologisk afdeling).

Opfølgning efter strålebehandling

Cirka tre måneder efter strålebehandlingen er afsluttet, er det almindeligt, at du får taget vævsprøver fra mulige kræftknuder gennem en kikkertundersøgelse af blæren (cystoskopi). Formålet er at vurdere behandlingens virkning. Hvis der intet er at bemærke, kan du blive undersøgt med kikkertundersøgelse af blæren med nogle måneders mellemrum.

Opfølgningen foregår på urologisk afdeling (urinvejskirurgisk afdeling).

Spørgsmål til lægen

Opfølgningsbesøgene er en god anledning til at stille lægen spørgsmål og tale om bekymringer og eventuelle problemer. Det kan være en god idé at skrive dine spørgsmål ned i forvejen, og du kan også tage en pårørende med til samtalen.

Du kan læse mere om opfølgningsforløb generelt:

Opfølgningsforløb efter behandling for kræft

Læs også:

Arbejde og pension


Læs alt om blærekræft:

Blærekræft – forsiden

 

Rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud


Cancerforum

Del dine tanker og erfaringer i gruppen "Blærekræft" på Cancerforum.


Livet med kræft

Om psykiske reaktioner, familie, seksualitet og arbejde.

Hvis du har kræft


Til pårørende

Råd til pårørende

Hvordan støtter man som pårørende en kræftpatient bedst, mens man også passer på sig selv?

Råd til pårørende