Skip navigation

Behandling af blærekræft

Kræft i blæren kan behandles på flere måder. Valget af behandling afhænger af sygdommens stadium og ens almene helbredstilstand.