Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel:GO41582

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Myelomatose (knoglemarvskræft)
Forklaring Forsøget skal finde frem til den optimale dosis af stoffet RO7297089, samt undersøge sikkerheden ved at bruge lægemidlet til behandling af knoglemarvskræft. Forsøget er til patienter, som ikke har gavn af standardbehandling, og hvor sygdommen er blevet værre efter behandling.
Baggrund for forsøgsbehandlingen

RO7297089 er et nyt lægemiddel til at behandle knoglemarvskræft.


I forsøget undersøger lægerne, hvordan mennesker reagerer på behandling med RO7297089. Det sker i to forsøgsdele: • Del 1: I forsøgets første del er formålet at bestemme den optimale dosis af RO7297089, når man behandler patienter med knoglemarvskræft.

 • Del 2: I forsøgets anden del er formålet nærmere at undersøge effekt og bivirkninger ved den optimale dosis fundet i del 1 af forsøget.

Forsøgsmetode

Forsøget er det, man kalder et fase 1 forsøg. Det betyder, at forskerne forsøger at finde ud af, hvordan stoffet virker på den menneskelige organisme. Man forsøger derfor først at finde den rette dosis af stoffet – det vil sige den dosis, som har en virkning på kræften, og som patienten kan tåle uden at få for svære bivirkninger.

For at finde den optimale dosis vil de første patienter få en lille dosis, der så øges hos den næste gruppe patienter. Hver ny gruppe får således en højere dosis end den forrige, indtil der opstår uacceptable bivirkninger.

Du kan deltage i forsøget hvis:

 • Du har knoglemarvskræft, hvor sygdommen er blevet værre, selvom du har fået behandling

 • Du som minimum kan udføre alt andet end tungt fysisk arbejde (performancestatus 0-1)

 • Du ikke er kandidat til standardbehandling

 • Sygdommen kan følges med skanninger

Du kan ikke deltage i forsøget hvis:

 • Du tidligere har fået behandlingsformer, der ikke er tilladt i forsøget (din læge kan oplyse dig nærmere)

 • Du har gennemgået en stamcelletransplantation inden for 180 dage op til forsøgets start

 • Du har behov for lindrende behandling med binyrebarkhormon (kortikosteroider) eller anden behandling med medicin, der nedsætter immunforsvaret (immunsuppressiv behandling)

 • Du har såkaldt plasmacelle leukæmi

 • Du har en aktiv infektion, der skal behandles med antibiotika

 • Du har alvorlige hjerteproblemer

 • Kræften har spredt sig til hjernen eller rygmarven

Sådan foregår behandlingen

Du starter med at få en grundig helbredsundersøgelse, inden behandlingen går i gang.


Hvilken dosis af RO7297089 du skal modtage, afhænger af hvilken del af forsøget, du indgår i.


Del 1
Forskellige grupper af patienter får forskellig dosis, men du får den samme dosis under hele forsøget.


Del 2
Alle patienter får den optimale dosis fundet i del 1 af forsøget, så lægerne kan undersøge denne dosis nærmere.


Uanset hvilket delforsøg du skal deltage i, får du behandlingen med RO7297089 på hospitalet direkte i dine blodårer gennem et drop.


Behandlingen stopper dog før tid, hvis kræften bliver værre under forsøget, hvis bivirkningerne bliver for store, eller hvis du eller forsøgslægen ønsker at afslutte behandlingen.

Bivirkninger ved behandlingen

Da det er første gang man giver lægemidlet til mennesker, kan der opstå bivirkninger, som man ikke kender til på forhånd. Din læge kan oplyse dig, om de bivirkninger man på nuværende tidspunkt kender til, eller som man har set ved lignende lægemidler.


 

Her kan du få behandlingen
 • Bornholm Hospital (Lukket)
 • Rigshospitalet (Lukket)
 • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt (Lukket)

Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.

Afdelinger

 • Rigshospitalet

 • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt

Diverse

Sponsor: Genentech, Inc.

Forsøgets id-numre

ClinicalTrials.gov nr.: NCT04434469

Denne side er sidst opdateret: 2021-04-01

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat