Gå til sygdomsliste

PACE-Mobil-PBL

Tilbage til søgeresultat

Sygdom Bugspytkirtelkræft, Galdeblære- og galdegangskræft, Lungekræft
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Kort titel PACE-Mobil-PBL
Forsøgets lange titel En rehabiliterende indsats til ældre patienter med bugspytkirtelkræft, galdevejs‐/galdeblærekræft eller lungekræft
Overordnede formål

At undersøge effekten af en multimodal træningsorienteret intervention blandt ældre patienter (≥ 65 år) med fremskreden bugspytkirtelkræft, galdevejs/galdeblærekræft eller lungekræft, som behandles med palliativ kemoterapi, immunterapi eller targeteret behandling på fysisk kapacitet og funktion, forekomst af kræftrelaterede symptomer og bivirkninger, livskvalitet, kropssammensætning og inflammatoriske biomarkører.

Undersøgelsesdesign

Randomiseret, kontrolleret studie

Sekundære endpoints
 • Fysisk funktion og kapacitet
 • Livskvalitet
 • Forekomst af kræftrelaterede symptomer
 • Behandlingstolerance og toksicitet
 • Kropsmåling og kropssammensætning
 • Inflammatoriske biomarkører
 •  
Inklusionskriterier
 • Diagnosticeret med lokalt fremskreden eller metastaseret pancreaskræft ELLER lokalt fremskreden eller metastaseret galdegangs-/galdeblærekræft, ELLER lokalt fremskreden eller metastaseret ikke-småcellet lungekræft indenfor 12 uger
 • Ikke resektabel kræftsygdom
 • I behandling med 1. linje palliativ kemoterapi, immunterapi eller targeteret behandling
 • ≥ 65 år
 • Performance status ≤ 2
Eksklusionskriterier
 • Fysisk eller kognitiv sygdom eller tilstand som hindrer deltagelse i forsøget
 • Diagnosticeret med småcellet lungekræft
 • Påviste ukontrollerede hjernemetastaser
 • Ustabil og/eller tidligere alvorlig medicinsk sygdom
 • Knoglemetastaser med en placering eller et samlet omfang, hvor den behandlingsansvarlige onkolog vurderer at deltagelse i projektet/træning er uhensigtsmæssigt
Behandling

Arm 1: Standardbehandling + 12 ugers multimodal intervention
- Superviseret holdtræning med balancetræning, progressiv styrketræning og afspænding to gange ugentligt
- Hjemmebaseret gangtræning med skridttællermåling
- Sygeplejeledt støttende og motiverende rådgivning
- Tilbud af proteinsupplement efter hver holdtræning

Arm 2: Standardbehandling

Planlagt antal patienter

Total: 100

Deltagende afdelinger
 • Herlev Hospital
Protokolnr

Herlev KFE: AA 1811

Primær investigator Herlev Hospital
Dato for sidste revision 2021-04-01