Gå til sygdomsliste

Sygdom Behandling på tværs af kræftsygdomme, Blærekræft, Brystkræft - kvinder, Endetarmskræft, Hoved-halskræft, Kræft i tolvfingertarmen, Leverkræft, Lungekræft, Prostatakræft, Spiserørskræft, Tyktarmskræft, Æggelederkræft
Fase Fase 1, Fase 2
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Kort titel TRESR
Forsøgets lange titel Fase 1/2a-forsøg til evaluering af sikkerhed, farmakokinetik, farmakodynamik og foreløbig klinisk aktivitet af RP-3500 alene eller i kombination med talazoparib i fremskredne solide tumorer med ATR-hæmmer sensibiliserende mutationer.
Overordnede formål

At undersøge sikkerhed af RP-3500 alene eller i kombination med talazoparib samt undersøge farmakokinetik og anitumor aktivitet i solide tumorer med ATR-hæmmer sensibiliserende mutationer.

Undersøgelsesdesign

Ublindet, multicenter, dosiseskalerende og eksplorativt forsøg.

Primære endpoints
 • Maksimalt tolererede dosis (MDT)
 • Hyppighed af dosislimiterende toksicitet (DLT)
 • Sikkerhed og tolerabilitet
Sekundære endpoints
 • Objektiv responsrate
 • Responsvarighed
 • Farmokokinetisk profil af RP-3500
 • Biomarkører for DNA-skade før og efter behandling
Inklusionskriterier
 • Performance status 0-1
 • Histologisk verificeret solid tumor hvor standardbehandling ikke har virkning eller ikke tåles
 • Målbar sygdom jf. RECIST v.1.1
 • Tilgængelig biomarkørprofil
 • Tilgængelig arkiveret tumorvæv eller accept af tumorbiopsi
 • I stand til at synke og fordøje orale medikamenter
 • Adækvat hæmatologisk og organfunktion
 • Ingen toksicitet fra tidligere behandling eller kirurgi
Eksklusionskriterier
 • Kemoterapi, anticancer behandling med små molekyler eller biologisk anticancer behandling inden for 14 dage op til behandlingsstart
 • Nuværende eller tidligere tilstand (fx transfusionskrævende anæmi og trombocytopeni), behandling eller abnorme laboratorieresultater som kan påvirke studiets resultater eller patientens compliance
 • Tidligere behandling med en ATR eller DNA-afhængig proteinkinase inhibitor
 • Kendt overfølsomhed over for RP-3500 og dens komponenter
 • Livstruende sygdom, aktiv infektion, organdysfunktion, som udgøre en risiko for deltageren i investigators øjne
 • Ukontrollerede symptomatiske hjernemetastaser
 • Ukontrolleret hypertension
 • Aktiv ukontrolleret infektion, herunder hepatitis B og C, HIV og AIDS
 • Moderat eller svær leverpåvirkning, fx Child-Pugh klasse B eller C
 • Klinisk signifikant abnormt elektrokardiogram
 • Anamnase med ventrikulære arytmier eller risikofaktorer som strukturel hjertesygdom, hjertekarsygdom, elektrolytforstyrrelser eller familiær historik med tidlig pludselig død eller langt QT-syndrom
 • Behandling med medikamenter der kan forlænge QT-interval
 • Anamnase med myelodysplastisk syndrom eller diagnosticeret med akut myeloid leukæmi
Behandling

Fase 1: Dosiseskaleringsdel
Multiple doser af RP-3500 alene eller i kombination med talazoparib administreres per os i serier af 21 dage.

Fase 2: Ekspansionsdel
Behandling med RP-3500 som administreres per os i serier af 21 dage.

Planlagt antal patienter

Totalt antal patienter: 239

Deltagende afdelinger
 • Rigshospitalet (Lukket)
Protokolnr

EudraCT nr.: 2020-000301-87

ClinicalTrials.gov nr.: NCT04497116

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2021-04-01