Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel:PANTAX-1b (SCO101-002)

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Bugspytkirtelkræft
Forklaring I dette forsøg undersøger lægerne sikkerheden og bivirkningerne af at behandle kræft i bugspytkirtlen med en kombination af forsøgsstoffet SCO-101 og stofferne Gemcitabin og Nab-Paclitaxel.
Baggrund for forsøgsbehandlingen

Tilsammen udgør stofferne Gemcitabin og Nab-Paclitaxel en standardbehandling af kræft i bugspytkirtlen, der ikke kan opereres.


Lægerne vil i dette forsøg undersøge sikkerheden og fastsætte den højest tålte dosis af stoffet SCO-101 samt kroppens evne til at optage, nedbryde og udskille stoffet. Det er et forsøg til patienter, hvis kræft ikke kan fjernes ved operation.


SCO-101 er et forsøgslægemiddel, der endnu ikke er godkendt til behandling.

Forsøgsmetode

Forsøget er det, man kalder et fase 1 forsøg. Det betyder, at forskerne forsøger at finde ud af, hvordan stoffet virker på den menneskelige organisme. Man forsøger derfor først at finde den rette dosis af stoffet – det vil sige den dosis, som har en virkning på kræften, og som patienten kan tåle uden at få for svære bivirkninger.


Det sker ved, at man øger dosis undervejs. De første patienter får en lille dosis, der så øges hos den næste gruppe patienter. Hver ny gruppe får således en højere dosis end den forrige, indtil der opstår uacceptable bivirkninger.

Du kan deltage i forsøget hvis:

 • Du har bugspytkirtelkræft, som ikke kan opereres, eller som har spredt sig til andre organer

 • Du som minimum er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (performance status ≤ 2)

 • Du kan tåle fuld dosis af Gemcitabin og Nab-paclitaxel

 • Du er kommet dig tilstrækkeligt efter tidligere behandling

 • Du ikke er blevet opereret eller har fået strålebehandling de sidste 2 uger

 • Blodprøver viser, at din lever og dine nyrer virker normalt

Du kan ikke deltage i forsøget hvis:

 • Du får kemoterapi, strålebehandling eller anden forsøgsmedicin

 • Du ikke kan optage SCO-101 som tabletter i kroppen

 • Du ikke kan synke tabletter

 • Du har en hjernetumor, der skal behandles med binyrebarkhormon

 • Du får antibiotika

 • Du lider af en anden sygdom, der er uforenelig med indgang i forsøget

 • Du har deltaget i et andet klinisk forsøg inden for 30 dage op til forsøget

Sådan foregår behandlingen

Du starter med at få en grundig helbredsundersøgelse, inden behandlingen går i gang.


Forsøget består af et antal behandlingsperioder, der hver varer 28 dage. I hver periode får du taget en række prøver og tests.


SCO-101 tager du som en tablet i 12 dage i hver behandlingsperiode.


Gemcitabin og Nab-paclitaxel får du på hospitalet direkte i dine blodårer gennem et drop 3 gange i hver behandlingsperiode. Du får stofferne ambulant – det vil sige uden, at du behøver være indlagt.


Hvor mange behandlingsperioder, du skal have, afhænger af, hvordan du reagerer på behandlingen.


Behandlingen stopper, hvis kræften bliver værre, hvis bivirkningerne bliver for store, hvis du selv ønsker at stoppe, eller hvis nye oplysninger viser, at det ikke længere er hensigtsmæssigt at fortsætte forsøget.

Bivirkninger ved behandlingen

Der kan opstå bivirkninger ved at kombinere SCO-101 med Gemcitabin og Nab-Paclitaxel, som man ikke kender til på forhånd.


Og da SCO-101 er et nyt forsøgsstof, kan der opstå bivirkninger, som man ikke kender til på forhånd.


Der er tidligere 72 raske forsøgspersoner, der har fået forsøgsmidlet SCO-101. I gruppen med den højeste dosis var der meget få bivirkninger som f.eks. hovedpine. Et par patienter fik påvirket leverfunktion, så de fik gulsot.


Du kan læse på minmedicin.dk om bivirkninger ved Gemcitabin og Nab-Paclitaxel:


Gemcitabin (Sandoz ®, SUN ®)


Nab-Paclitaxel (Abraxane ®)

Det skal understreges, at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.


De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.

Her kan du få behandlingen
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
 • Aalborg Universitetshospital (Lukket)

Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.

Diverse

Sponsor: Scandion Oncology A/S

Forsøgets id-numre

EudraCT nr.: 2020-002627-11
ClinicalTrials.gov nr.: NCT04652206
Sponsor protokolnr.: SCO101-002

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat