Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel:NOVIT1

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom
Forklaring Dette forsøg undersøger forskellige metoder til at påvise nerveskader, der opstår som følge af behandling af ondartede blodsygdomme. Forsøget undersøger hvilke metoder, der kan opdage nerveskader tidligt nok til, at lægerne kan nå at ændre behandlingsform, før nerveskaderne er blivende.
Baggrund for forsøgsbehandlingen

Flere patienter oplever nerveskader som følge af den behandling, de modtager for deres ondartede blodsygdom.


I dette forsøg tester lægerne forskellige metoder til at måle nerveskader hos patienterne. Formålet med forsøget er at undersøge hvilke af metoderne, der bedst egner sig til at opdage påbegyndende nerveskader, så lægerne kan nå at ændre behandlingsformen hos patienten og undgå blivende nerveskader.

Du kan deltage i forsøget hvis:

 • Det er planlagt, at du skal modtage behandling med stoffet vinkristin eller lægemidlerne bortezomib eller lenalidomid til behandling af en ondartet blodsygdom

 • Du ikke er startet med kemoterapi før forsøgets start (forbehandling med steroider er acceptabelt)

 • Du har forløb på hæmatologisk afdeling på Aalborg Universitetshospital under forsøget

Du kan ikke deltage i forsøget hvis:

 • Du har vitamin B12 mangel og har modtaget behandling i form af tilskud inden for et år op til forsøgets start

 • Du i forvejen lider af nerveskader eller nervesygdom

 • Du har en alvorlig hudsygdom

Sådan foregår behandlingen

Studiet er et såkaldt observationsstudie, så det indebærer ikke forsøgsbehandling, og det har ingen indflydelse på din planlagte standardbehandling med kemoterapi.


Din nervefunktion skal undersøges på følgende tidspunkter i dit behandlingsforløb med kemoterapi: • Inden første behandling med kemoterapi (startmåling)

 • Inden hver behandling med kemoterapi

 • Opfølgning 1 måned efter sidste behandling med kemoterapi

 • Opfølgning 1 år efter startmålingen


Lægerne undersøger din nervefunktion med forskellige metoder.


Undersøgelserne varer ca. 2 timer og foregår i forbindelse med din behandling med kemoterapi (undtagen opfølgningerne, hvor du ikke modtager kemoterapi).


Forsøget stopper før tid, hvis du ikke tåler målemetoderne, eller hvis forsøgslægen vurderer, at forsøget på anden vis er skadeligt eller for belastende for dig.

Bivirkninger ved behandlingen

Du vil muligvis opleve forbigående stikkende/prikkende fornemmelser i forbindelse med undersøgelserne. Derudover forventes der ikke at være bivirkninger ved forsøget. Der kan dog være risici ved forsøgsmetoderne, som man endnu ikke kender til.

Her kan du få behandlingen
 • Aalborg Universitetshospital

Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.

Afdelinger

 • Aalborg Universitetshospital

Diverse

Sponsor: Aalborg Universitetshospital

Forsøgets id-numre

ClinicalTrials.gov nr.: NCT04393363

Denne side er sidst opdateret: 2021-08-01

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat