Skip navigation

Reaktioner og følelser

Det er naturligt, at børn kan reagere meget forskelligt på sygdom i familien. Du eller en anden voksen kan støtte barnet igennem forløbet og hjælpe dem med at finde måder at håndtere de nye følelser på.

""