Gå til sygdomsliste

Behandling af brystkræft med spredning

Hos nogle få kvinder har brystkræften spredt sig lokalt i brystet eller til andre dele af kroppen, allerede når diagnosen stilles. Hvis det viser sig ikke at være muligt at fjerne kræften ved operation, får man ofte strålebehandling eller medicinsk behandling.

Langt de fleste kvinder, der får brystkræft, kan blive opereret.

Men hos 2-5 pct. viser det sig, at sygdommen på diagnosetidspunktet har spredt sig enten lokalt eller til andre dele af kroppen, så det ikke er muligt at fjerne sygdommen med en operation.

Det kan skyldes, at knuden i brystet er blevet for stor, eller at sygdommen har spredt sig til huden på og omkring brystet eller har spredt sig til den underliggende muskel.

Der kan også være sket spredning til lymfeknuderne på halsen eller omkring nøglebenet (lokalt fremskreden sygdom).

Behandling af brystkræft, der har spredt sig lokalt

Hvis brystkræften har spredt sig lokalt, kan kræften vokse ind i brystvæggen og sprede sig i huden.

Det kan give smerter og generende sår på huden. Typisk et sår der ikke vil hele, og som kan medføre lugtgener.

Hvis det ikke er muligt at fjerne kræften ved operation, kan den primære behandling være strålebehandling eller medicinsk behandling i form af kemoterapi, antihormonbehandling eller såkaldt målrettet medicinsk behandling. 

Dette kan i nogle tilfælde gøre, at man efterfølgende kan få fjernet resten af kræften ved en operation. I andre tilfælde vil behandlingen udelukkende være lindrende.

Hvis smerter og sår er meget generende, kan man i nogle tilfælde blive tilbudt en lindrende operation.

Nogle studier har antydet, at denne type operation ved lokalt fremskreden brystkræft muligvis kan forlænge overlevelsen. Resultaterne er dog meget usikre.

Ved en lindrende operation kan det være nødvendigt at foretage en mindre hudtransplantation for at kunne dække det område på brystet, som man er nødt til at fjerne.

Operation af lokalt fremskredet brystkræft planlægges i hvert enkelt tilfælde i et samarbejde mellem kirurger og kræftlæger.

Behandling af brystkræft, der på diagnose-tidspunktet har spredt sig til andre dele af kroppen

Brystkræft, der har spredt sig til andre organer, kan som regel ikke helbredes, men behandling med medicin kan bremse sygdommen og mindske de gener, sygdommen giver i en kortere eller længere periode.

Behandlingen kan på den måde forbedre livskvaliteten og virke livsforlængende.

Der findes forskellige medicinske behandlinger af brystkræft, der har spredt sig.

Behandlingen kan være kemoterapi, antihormonbehandling, behandling med antistoffer eller andre målrettede lægemidler.

Hvilken behandling, der er bedst, afhænger af flere faktorer, bl.a.:

  • Om man har passeret overgangsalderen
  • Om brystkræften er hormonfølsom (receptorpositiv)
  • Om tumorcellerne har det protein, der hedder HER2 på overfladen
  • Hvor sygdommen har spredt sig til

Hormonfølsom brystkræft med spredning

Hvis brystkræften, der har spredt sig, er hormonfølsom, vil antihormonbehandling oftest være første valg af behandling.

Der findes forskellige former for antihormonbehandling. Valget af antihormonbehandling afhænger af, hvilken antihormonbehandling man eventuelt tidligere har fået, og hvor lang tid det er siden.

Hvis en antihormonel behandling holder op med at virke, kan man ofte have gavn af en anden type antihormonbehandling.

I de fleste tilfælde vil man samtidig med den første antihormonelle behandling få behandling med en såkaldt CDK4/6 hæmmer. Behandlingen øger effekten af den anti-hormonelle behandling.

Læs mere om CDK4/6 hæmmeres virkning og bivirkninger:

Palbociclib

Ribociclib

Abemaciclib

Ikke-hormonfølsom brystkræft med spredning

Hvis brystkræften ikke er hormonfølsom (østrogenreceptor-negativ), eller hvis antihormonbehandlingen ikke længere er virksom, kan kemoterapi være en mulighed.

Der findes forskellige muligheder for kemoterapi. Valget af kemoterapi afhænger bl.a. af, hvilken kemoterapi man tidligere har fået, hvor lang tid det er siden og af hvordan ens almene helbred er.

De hyppigst anvendte stoffer er epirubicin, docetaxel, paclitaxel, capecitabin og eribulin.

Som regel får man én form for kemoterapi ad gangen for at begrænse bivirkningerne.

Hvis den form for kemoterapi ikke længere er virksom, kan man ofte få behandling med en anden form for kemoterapi.

Læs mere om virkning og bivirkninger for de forskellige former for kemoterapi:

Epirubicin

Docetaxel

Paclitaxel

Capecitabin

Eribulin

Vinorelbin

HER2-positiv brystkræft med spredning

Hvis man har HER2-positiv brystkræft med spredning, er den første behandling, ofte en kombination af antistofferne trastuzumab og pertuzumab og kemoterapi med stoffet vinorelbin. Denne behandling er en kombination af drop og tabletter.

Pertuzumab og trastuzumab er såkaldt monoklonale antistoffer. Et monoklonalt antistof er et antistof, der kan genkende og binde sig til en specifik struktur (antigen), der findes på nogle af kroppens celler.

Pertuzumab og trastuzumab kan genkende og binde sig til HER2 på overfladen af HER2-positive kræftceller.

Ved at binde sig til HER2 stopper pertuzumab og trastuzumeb de signaler, der får kræftcellerne til at vokse, og kan på denne måde slå kræftcellerne ihjel.

Derudover aktiverer pertuzumab og trastuzumab immunsystemet til at dræbe kræftcellerne.  

Man får behandlingen som drop, der gentages hver 3. uge. Man kan fortsætte behandlingen så længe, der er god effekt.

Pertuzumab og trasuzumab i kombination med kemoterapi forlænger overlevelsen og tiden uden forværring af sygdommen.

De mest almindelige bivirkninger af pertuzumab er diarré og kvalme. Men man kan ofte også få forhøjede leverenzymer i blodet.

Trastuzumab har meget få bivirkninger, men der kan ske en påvirkning af hjertets pumpeevne. Derfor skal man løbende have undersøgt hjertets pumpekraft, når man er i behandling med trastuzumeb.

Læs mere om medicinens virkning og bivirkninger:

Pertuzumab

Trastuzumab

HER2-positiv brystkræft med spredning, hvor man har fået kombinationsbehandling med antistof og kemoterapi

Hvis man har HER2-positiv brystkræft, der har spredt sig til andre dele af kroppen, og tidligere er blevet behandlet med stoffet trastuzumab og pertuzumab i kombination med kemoterapien 'vinorelbin', kan man få behandling med stoffet enhertu.

Enhertu kan anvendes ved HER2-positiv brystkræft som har spredt sig, hvis man allerede har fået en eller flere behandlinger, der ikke har haft effekt, eller som er holdt op med at virke. Behandlingen kræver, at man har god almen tilstand (performance status 0-1) og ikke har symptomer på spredning til hjernen.  

Enhertu kombinerer virkningen fra antistoffet trastuzumab og kemoterapistoffet deruxtecan. Trastuzumab binder sig til HER2-proteinet på overfladen af kræftcellerne og gør, at deruxtecan kan komme ind i cellen og dræbe den samt de kræftceller der ligger tæt på.  

Behandlingen kan forlænge tiden uden forværring af sygdommen og forlænge overlevelsen.  

Man får behandlingen som drop, der gentages hver 3. uge, og man kan fortsætte behandlingen, så længe den giver god effekt.

Læs mere om medicinen og dens bivirkninger:

Enhertu

HER2-positiv brystkræft med spredning, hvor sygdommen forværres

Hvis du har HER2-positiv brystkræft, som er lokalt fremskreden, eller som har spredt sig til andre dele af kroppen, og sygdommen trods behandling med antistofferne trastuzumab og pertuzumab er forværret, anbefales i nogle tilfælde immunterapi med tucatin sammen med trastuzumab og capecitabin. 

Tucatinib er en tabletbehandling, der i kombination med trastuzumab forstærker effektivteten af behandlingen.  

Tal med din læge om behandlingen er aktuel for dig.

Læs mere om medicinen og dens bivirkninger:

Tucatinib (Tukysa®)

Trastuzumab

Capecitabin

Medicinsk behandling af knoglemetastaser

Hvis brystkræften har spredt sig (knoglemetastaser), er der risiko for, at man kan få knoglebrud og sammenfald i ryggen. Ved behandling med bisfosfonater eller stoffet denosumab kan risikoen mindskes.

Behandlingen kan også mindske smerter fra knoglemetastaserne og er et tillæg til den øvrige behandling. Læs mere om behandlingen:

Behandling af knoglemetastaser

Læs mere om medicinsk behandling af brystkræft, der har spredt sig:

Lungemetastaser

Levermetastaser

Hjernemetastaser


Læs mere om behandling af brystkræft:

Behandling af brystkræft

Læs alt om brystkræft

Brystkræft – forsiden


 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning


Del dine tanker og erfaringer i de syv brystkræftgrupper på Cancerforum. Meld dig f.eks. ind i grupper med fokus på arv, spredning, overgangsalder og rekonstruktion.