Gå til sygdomsliste

Sygdom Myelofibrose (MF)
Fase Fase 3
Kort titel Limber-313
Forsøgets lange titel Et randomiseret dobbeltblindet, placebokontrolleret fase 3-forsøg med kombinationen af PI3Kδ-hæmmeren parsaclisib og ruxolitinib hos deltagere med myelofibrose
Overordnede formål

At undersøge sikkerhed og effekt af parsaclisib i kombination med ruxolitinib versus ruxolitinib hos patienter med myelofibrose

Undersøgelsesdesign

Randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret fase III studie

Primære endpoints
 • Andel af patienter med minimum 35% reduktion af milt-volumen 
Sekundære endpoints
 • Andel af patienter med minimum 50% reduktion i total symptom score (TSS) 
 • Ændring i TSS 
 • Tiden til den første ≥50% reduktion i TSS
 • Absolut overlevelse
 • Bivirkninger
 • Varighed af reduktion af milt-volumen målt via MR eller CT-scanning
Inklusionskriterier
 • Diagnosticeret med primær myelofibrose (PMF), post-polycytæmia vera myelofibrose (PPV-MF) eller post-essentiel trombocytopeni myelofibrose (PET-MF)
 • Risikogruppe intermediate-1, intermediate-2 eller high risk vurderet ved DIPSS
 • Palpabel milt på ≥ 5 cm målt fra den venstre costalgrænse
 • Aktive symptomer på myelofibrose vurderet som TSS ≥ 10
 • ECOG performance status 0-2
 • Forventet levetid ≥ 24 uger
 • Knoglemarvsbiopsi og tilgængelit patologisk svar foretaget inden for 2 måneder op til screening eller være villig til at gennemgå knoglemarvsbiopsi ved screening samt en ny biopsi efter 24 uger og hver 24. uge herefter
 • Screeningsbiopsi skal vise myelofibrose 
Eksklusionskriterier
 • Tidligere behandling med JAK inhibitor
 • Tidligere behandling med PI3K inhibitor
 • Brug af anden forsøgsmedicin mod myelofibrose eller anden standard medicin (fx danazol eller hydroxyurea) mod myelofibrose inden for 3 måneder op til første dosis af forsøgsbehandlingen og/eller toksicitet > grad 1 fra tidligere behandling
 • Manglende evne til at indtage medicin per o.s. eller en gastrointestinal tilstand, der forhindrer optagelsen af forsøgsmedicinen
 • Anamnese med inadækvat knoglemarvsfunktion
 • Aktiv infektion, der kræver behandling
 • Aktiv HBV eller HCV infektion, der kræver behandling eller risiko for reaktivering af HBV infektion
 • Kendt HIV infektion
 • Ukontrolleret, ustabil, alvorlig hjertesygdom
 • Aktiv malign sygdom inden for de seneste 2 år
 • Strålebehandling mod milten inden for 6 måneder op til første dosis af forsøgsmedicinen
 • Brug af CYP3A4 inhibitorer eller inducere inden for 14 dage eller 5 halveringstider op til første dosis af forsøgsmedicinen eller forventning om behov for behandlingen under deltagelse i studiet
 • Manglende bedring fra tokscitet og/eller komplikationer fra større operationer før opstart af forsøgsmedicinen
 • Anamnese med immunrelaterede bivirkninger ≥ grad 3 eller 4
 • Administration af levende vaccine inden for 30 dage op til første dosis af forsøgsmedicinen
Behandling

Arm A: parsaclisib og ruxolitinib

5 mg parsaclisib administreres per o.s. dagligt

5 mg eller 15 mg ruxolitinib administreres per o.s. to gange dagligt

 

Arm B: placebo-parsaclisib og ruxolitinib

5 mg placebo-parsaclisib administreres per o.s. dagligt

5 mg eller 15 mg ruxolitinib administreres per o.s. to gange dagligt

Planlagt antal patienter

I alt 440, heraf 8 danske patienter

Deltagende afdelinger
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
 • Aalborg Universitetshospital (Lukket)
Protokolnr

EudraCT: 2020-003130-21


Sponsor protokolnr.: INCB50465-313

Primær investigator Aalborg Universitetshospital
Dato for sidste revision