Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel:MASTER

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Brystkræft - kvinder
Forklaring I dette forsøg undersøger lægerne, om risikoen for tilbagefald af brystkræft bliver mindre, hvis man kombinerer standardbehandling med lægemidlet atorvastatin.
Baggrund for forsøgsbehandlingen

Atorvastatin er et godkendt lægemiddel, som man bruger til at behandle patienter med visse hjertesygdomme og/eller forhøjet kolesterol.


Tidligere studier tyder på, at risikoen for tilbagefald af brystkræft er mindre hos patienter, der får behandling med atorvastatin.


I dette forsøg undersøger lægerne derfor atorvastatin i kombination med standardbehandling af brystkræft for at afgøre, om kombinationsbehandlingen kan mindske risikoen for tilbagefald efter endt behandling.

Forsøgsmetode

Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Et computerprogram trækker lod blandt forsøgets deltagere og deler dem op i to grupper. Den ene gruppe får forsøgsbehandling (atorvastatin i kombination med standardbehandling). Den anden gruppe får standardbehandling og placebo (stof uden nogen virkning, der ligner forsøgsstoffet).


Forsøget er også dobbeltblindet. Det betyder, at hverken du eller forsøgslægen under forsøget ved, om du får forsøgsbehandling eller standardbehandling. I nødstilfælde kan forsøgslægen dog hurtigt finde ud af det.


Læs mere om lodtrækningsforsøg og blindede forsøg:


Lodtrækningsforsøg og blindede forsøg

Du kan deltage i forsøget hvis:

 • Du er kvinde og har hormonfølsom brystkræft

 • Du er kandidat til at modtage forebyggende terapi eller har modtaget forebyggende hormonbehandling i mindre end 3 år

 • Du som minimum er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (performancestatus ≤ 2)

Du kan ikke deltage i forsøget hvis:

 • Du tidligere har haft brystkræft

 • Du i forvejen modtager kolesterolnedsættende behandling

 • Du har alvorlig lever- eller nyresygdom

 • Du har visser andre medicinske sygdomme

 • Du samtidig får medicin med gemfibrozil, ciclosporin, danazol eller såkaldte CYP3A4-hæmmere.

 • Du tidligere har fået en allergisk reaktion på lægemidler med indhold, der minder om indholdet i atorvastatin

Sådan foregår behandlingen

Du starter med at få en grundig helbredsundersøgelse, inden behandlingen går i gang.


Herefter deles patienterne i to grupper ved lodtrækning. Den ene gruppe får standardbehandling i kombination med atorvastatin. Den anden gruppe får standardbehandling i kombination med placebo.


Som deltager i forsøget skal du ud over standardbehandling tage én ekstra tablet én gang dagligt i 2 år. Hvis du skal have forsøgsbehandling, indeholder tabletten atorvastatin. Hvis du er i placebo-gruppen, får du en tablet, der ikke indeholder virksomme stoffer.


Du skal have taget blodprøver ved forsøgets start samt et og to år efter forsøgets start.


Behandlingen stopper, hvis kræften kommer igen, hvis bivirkningerne bliver for store, hvis du selv ønsker at stoppe, eller hvis nye oplysninger viser, at det ikke længere er hensigtsmæssigt at fortsætte forsøget.

Bivirkninger ved behandlingen

Du kan opleve bivirkninger, mens du deltager i forsøget. Du kan læse på minmedicin.dk om bivirkninger ved atorvastatin:


Atorvastatin (Zarator ®, Lipistad, m.fl.)

Det skal understreges, at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.


De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.

Her kan du få behandlingen
 • Bornholm Hospital
 • Herlev Hospital
 • Hillerød - Nordsjællands Hospital
 • Odense Universitetshospital
 • Regionshospitalet Gødstrup
 • Rigshospitalet
 • Sydvestjysk Sygehus Esbjerg
 • Sygehus Sønderjylland - Sønderborg
 • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
 • Aalborg Universitetshospital
 • Aarhus Universitetshospital

Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.

Afdelinger

 • Bornholms Hospital

 • Herlev Hospital

 • Hillerød Hospital

 • Odense Universitetshospital

 • Regionshospitalet Herning

 • Rigshospitalet

 • Sjællands Universitetshospital, Næstved

 • Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

 • Sygehus Sønderjylland i Sønderborg

 • Vejle Sygehus

 • Aalborg Universitetshospital

 • Århus Universitetshospital

Diverse

Sponsor: Aarhus Universitetshospital

Forsøgets id-numre

EudraCT nr.: 2019-002508-42

Denne side er sidst opdateret: 2021-08-01

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat