Gå til sygdomsliste

Behandling af endetarmskræft

Endetarmskræft behandles først og fremmest ved, at man får fjernet kræften ved en operation. I mange tilfælde vil man få strålebehandling og kemoterapi før operationen.

Mand sidder og spiller guitar i sin stue

Når man skal i behandling for kræft, kan det opleves som en undtagelsestilstand. Det kan være svært at forestille sig, at hverdagen bliver normal igen, men heldigvis oplever de fleste, at der med tiden kommer ro på hverdagen.

Der er i de seneste år sket en betydelig teknisk udvikling i forskellige metoder til behandling af endetarmskræft.

Hvilken slags behandling, du kan tilbydes, afhænger af hvor i endetarmen knuden sidder, og af dens stadium.

Her kan du læse et kort resumé af teksterne om de forskellige muligheder for behandling ved endetarmskræft:

Fjernelse af mindre kræftknuder og polypper ved kikkertundersøgelse 

Mange kræftknuder bliver fundet som små knuder i en polyp, der kan fjernes med den kikkert, der bruges ved den første undersøgelse af tarmen eller ved en lille lokal operation i bedøvelse. Nogle gange finder lægen først kræftvævet, når en polyp undersøges i mikroskopet. I en del tilfælde er det tilstrækkelig behandling, så man slipper for en større operation:

Fjernelse af mindre kræftknuder og polypper


Et ekspertteam af læger finder frem til din behandling

Når du har fået konstateret tyktarmskræft, bliver der skræddersyet en behandling, der passer særligt til dig. Hvilken behandling der anbefales, afhænger af, hvad de forskellige undersøgelser har vist om sygdommens udbredelse, og hvilken behandling du bedst tåler og selv er indstillet på.

Når de forskellige undersøgelser er udført, bliver resultaterne gennemgået i et ekspertteam (såkaldt multidisciplinært team, MDT), som består af røntgenlæger, patologer (dem der undersøger vævsprøverne), onkologer (kræftlæger med speciale i kemo- og strålebehandling), og særligt uddannede kirurger. Teamet når frem til en konklusion og en anbefaling af behandling.

Derefter blive du indkaldt til en samtale med en kirurgisk speciallæge, der vil fortælle dig om den anbefalede behandling. Det er vigtigt at vide, at det er patientens egen afgørelse, hvilken behandling man siger ja til. Ofte er der nogle andre muligheder at vælge imellem. Det er en god idé at have en fra familien eller en ven med til samtalen, så beslutningen kan hvile på en grundig snak om fordele og ulemper. Du har også altid ret til at bede om betænkningstid, hvis du er i tvivl.

Mange afdelinger har også forskningsforsøg, hvor nye behandlingsmetoder afprøves. Hvis du kan indgå i et forsøg, vil du få grundig information om det, inden du beslutter dig.

Strålebehandling og kemoterapi før operation

Om du skal have kemoterapi og strålebehandling før operationen afhænger af, hvor i endetarmen kræften sidder og af sygdommens stadium. Kemoterapi og strålebehandling før operation nedsætter risikoen for, at kræften kommer tilbage samme sted.

Strålebehandling og kemoterapi før operation for endetarmskræft


Operation

Ved operation af endetarmskræft fjerner lægen kræftknuden og noget af tarmen på begge sider af knuden. Læs om operationen:

Operation af endetarmskræft


Gennem de seneste 15 år har der været en klar forbedring i behandlingsresultaterne for endetarmskræft, så overlevelsen nu er bedre end for tyktarmskræft - selv om denne også er forbedret betydeligt.

Der er flere muligheder for behandling afhængig af knudens stadie. I nogle tilfælde får man blot strålebehandling eller mindre indgreb i endetarmen. Der foregår desuden intensiv forskning i organbevarende kirurgi og behandling.

Overlæge Ole Roikjær, Kirurgisk afdeling, Sjællands Universitetshospital

Stomi efter operationen?

Hvis det ikke er muligt at få syet tarmens ender sammen under operationen, kan det blive nødvendigt at få en stomi. For at undgå komplikationer efter operationen får nogle en midlertidig stomi. Læs mere:

Stomi ved operation af endetarmskræft


Kemoterapi efter operationen

Du kan få tilbudt forbyggende kemoterapi efter operationen, f.eks. hvis kræften har spredt sig til lymfeknuderne tæt på kræftknuden, for at nedsætte risikoen for, at sygdommen vender tilbage. Dette kaldes også adjuverende behandling:

Forebyggende kemoterapi efter operation


Behandling af spredning

Hvis kræften har spredt sig til andre dele af kroppen, vil langt de fleste blive tilbudt kemoterapi. Lægen vil også vurdere, om en operation med fjernelse af kræftknuden i tarmen vil kunne hjælpe.

Behandling af spredning ved kræft i endetarmen


Forsøgsbehandling

Forsøgsbehandling er en undersøgelse af en ny type behandling, hvis virkning man endnu ikke kender til bunds. Forsøgsbehandling kan være en mulighed, hvis standardbehandlingen ikke virker. Læs mere om forsøgsbehandling og se, om der er relevante behandlinger for dig:

Forsøgsbehandling for endetarmskræft


Behandlingssteder

Her kan du se, hvor man kan blive behandlet for endetarmskræft i Danmark:

Behandlingssteder for endetarmskræft


Multidisciplinært behandlingsteam

Behandlingen af endetarmskræft sker i et tæt samarbejde mellem kirurger (som er specialuddannet i tarmkræftkirurgi), røntgenlæger (som vurderer scanningsbillederne), patologer (som undersøger vævsprøver) og onkologer (medicinske kræftlæger, som står for kemo- og strålebehandling) i et såkaldt multidisciplinært team (MDT).

Teamet vurderer resultaterne af alle undersøgelserne og planlægger derudfra behandlingen.

Teamsamarbejdet sikrer, at alle behandlingsmuligheder overvejes og diskuteres med inddragelse af den nødvendige ekspertise. Operation af endetarmskræft foregår på kirurgiske afdelinger, specialiseret i tarmsygdomme. Kemo- og stråleterapi foregår på kræftafdelingerne (onkologiske afdelinger).

I Danmark er ekspertisen inden for tarmkræft samlet i et fagligt selskab ved navn Danish Colorectal Cancer Group (DCCG), som har eksisteret i ca. 25 år. DCCG udarbejder nationale retningslinjer for udredning og behandling og forvalter en landsdækkende kvalitetsdatabase, som er offentligt tilgængelig:

DCCG

Vær åben om sygdommen og prøv at få snakket åbent om de svære følelser som sorg, angst for at dø og ensomhed. Måske du kan have glæde af at snakke med patientforeningerne til den konkrete kræftsygdom eller med Kræftens Bekæmpelse. Det gælder også dine pårørende.

Kræftpatient

Motion har positiv effekt, når man er i behandling for kræft

Både kræftsygdommen og behandlingen kan gøre dig træt og fysisk svækket - og bivirkninger fra behandlingen kan påvirke din livskvalitet.

Forskning har vist, at motion forbedrer kræftpatienters livskvalitet og styrker kroppen. Motionerede du ikke, før du blev syg, kan du roligt gå i gang med det. Det behøver ikke være hård motion eller i lang tid. En gåtur er også fin.

Læs mere om, hvor meget du må bruge kroppen før, under og efter behandling:

Fysisk aktivitet for kræftpatienter

Læs også:

Læs om gode vaner, når du er indlagt eller er i behandling:

Undgå fejl og komplikationer under dit kræftforløb

Se en liste over ny kræftmedicin, som er godkendt i EU eller USA - og læs om, hvordan du kan få adgang til ny medicin:

Ny kræftmedicin

Gode råd om, hvad du kan gøre ved f.eks. træthed, fordøjelsesbesvær eller åndenød:

Bivirkninger og senfølger

Find opskrifter og få viden om kost, ernæring og kosttilskud:

Kost til kræftpatienter

Myter, fakta og gode råd om sexlivet - når man har kræft:

Kræft og seksualitet


Alt om endetarmskræft

Endetarmskræft - forsiden

 

Rådgivning

To kvinder taler sammen i rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud


Cancerforum

Del dine tanker og erfaringer i gruppen "Tarmkræft" på Cancerforum.


Til pårørende

Råd til pårørende

Hvordan støtter man som pårørende en kræftpatient bedst, mens man også passer på sig selv?

Råd til pårørende