Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel:DESTINY-Breast05

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Brystkræft - kvinder, Brystkræft - mænd
Forklaring Dette forsøg sammenligner effekten ved to forskellige behandlinger mod HER2-positiv brystkræft, hvor sygdommen ikke er forsvundet efter tidligere behandling, og hvor der er stor risiko for tilbagefald.
Baggrund for forsøgsbehandlingen

Nogle patienter med såkaldt HER2-positiv brystkræft behandles med kemoterapi forud for operation. Dette forsøg henvender sig til patienter, hvor der forsat er kræft efter kemoterapien.


I dette forsøg vil man sammenligne effekten mellem 2 stoffer, der er rettet mod HER2 hos de patienter, der fortsat har kræft i brystet efter kemoterapi og HER2-rettet behandling forud for en operation. De to stoffer kaldes T-DM1 og T-DXd.


Behandling med trastuzumab kombineret med emtansine kaldes T-DM1. Behandlingen virker ved, at trastuzumab (et såkaldt antistof) genkender og binder til kræftcellerne, hvorefter emtansine kan ødelægge kræftcellerne.


Behandling med trastuzumab kombineret med deruxtecan kaldes T-DXd. Behandlingen virker ved, at trastuzumab genkender og binder til kræftcellerne, hvorefter deruxtecan kan skade og dræbe kræftcellerne.Hvad er HER2?
HER2 er et protein, der findes på overfladen af brystceller. Det er vigtigt for, at cellerne vokser normalt. Hvis cellerne danner for meget HER2, kan det få kræftceller til at vokse og sprede sig.


Brystkræft inddeles i HER2-positiv og HER2-negativ. Hvis din kræft er HER2-positiv, så har dine brystceller for mange HER2 proteiner. Hvis din kræft er HER2-negativ, så har dine brystceller en normal mængde HER2-proteiner. Derfor vokser og spreder HER2-positiv brystkræft sig ofte hurtigere end HER2-negativ brystkræft.


Om man er HER2-positiv eller –negativ har betydning for, hvilken behandling man skal have.


Forsøgsmetode

Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Et computerprogram trækker lod blandt forsøgets deltagere og deler dem op i to grupper. Den ene gruppe får T-DXd behandling. Den anden gruppe får T-DM1 behandling.


Læs mere om lodtrækningsforsøg:


Lodtrækningsforsøg

Du kan deltage i forsøget hvis:

 • Du har HER2-positiv brystkræft

 • Stadiet af kræften opfylder visse kriterier (spørg din læge)

 • Du tidligere har fået kemoterapi forud for operation

 • Du har fået fjernet tilstrækkeligt meget af kræftknuden

 • Der maksimalt går 12 uger mellem din seneste operation og forsøgets start

 • Du som minimum kan udføre alt andet end tungt fysisk arbejde (performancestatus 0-1)

 • Dine organer fungerer tilstrækkeligt til at deltage

Du kan ikke deltage i forsøget hvis:

 • Kræften har spredt sig til andre organer

 • Du tidligere har haft brystkræft (med få undtagelser)

 • Din sygdom er vendt tilbage eller der er tegn på tilbagefald efter behandling forud for operation

 • Din sygdom er blevet værre efter behandling forud for operation

 • Du tidligere har fået behandling med forsøgsmedicinen eller anden medicin, der ikke er tilladt i dette forsøg

 • Du har haft en anden kræftsygdom inden for 5 år

 • Du har eller har haft alvorlig sygdom i hjerte eller lunger

 • Du har en aktiv infektion, der skal behandles med antibiotika

Sådan foregår behandlingen

Du starter med at få en grundig helbredsundersøgelse, inden behandlingen starter.


Herefter inddeles patienterne i to grupper ved lodtrækning. Den ene gruppe skal have T-DXd, mens den anden gruppe skal have T-DM1.


T-DXd
Hvis du er i denne gruppe, skal du have behandling med trastuzumab deruxtecan hver 3. uge. Stoffet får du direkte i dine blodårer gennem et drop. Du får maksimalt 14 behandlinger.


T-DM1
Hvis du er i denne gruppe, skal du have behandling med trastuzumab emtansine. Stoffet får du direkte i dine blodårer gennem et drop. Du får maksimalt 14 behandlinger.


Kontrol, afslutning og opfølgning
Du skal jævnligt til kontrol i behandlingsperioden.


Behandlingen stopper før tid, hvis kræften bliver værre, hvis bivirkningerne bliver for store, eller hvis du eller forsøgslægen ønsker at afslutte forsøget.


Når du har fået din sidste behandling, skal du til et afsluttende besøg efter ca. 1 måned. I de følgende år skal du til opfølgning med jævne mellemrum, så lægerne kan holde øje med dit helbred.

Bivirkninger ved behandlingen

Der kan være bivirkninger forbundet med at deltage i forsøget. Du kan læse om bivirkningerne ved de to kræftmidler på minmedicin.dk:


Trastuzumab deruxtecan (Enhertu)


Trastuzumab emtansine (Kadcyla)

Det skal understreges, at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.


De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.

Her kan du få behandlingen
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet
 • Sygehus Sønderjylland - Sønderborg
 • Aalborg Universitetshospital

Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.

Afdelinger

 • Odense Universitetshospital

 • Rigshospitalet

 • Sygehus Sønderjylland – Sønderborg

 • Aalborg Universitetshospital

 • Aarhus Universitetshospital

Diverse

Sponsor: Daiichi Sankyo, Inc. 

Forsøgets id-numre

EudraCT nr 2020-003982-20

ClinicalTrials.gov nr.: NCT04622319

Denne side er sidst opdateret: 2022-01-24

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat