Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel:Altamira

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Non-Hodgkin Lymfom (NHL)
Forklaring Dette forsøg undersøger effekten af at kombinere forsøgsmidlet acalabrutinib med lægemidlet rituximab ved behandling af patienter med lymfekræft af typen mantle celle lymfom (MCL).
Baggrund for forsøgsbehandlingen

Mantle celle lymfom (MCL) er en undertype af Non-Hodgkin lymfom (lymfekræft). Standardbehandling for patienter med tilbagefald af MCL er lægemidlet rituximab kombineret med ibrutinib. Ibrutinib er en såkaldt BTK-hæmmer, der virker ved at forhindre kræftcellerne i at vokse.


I dette forsøg vil lægerne undersøge, om det har en bedre effekt og giver færre bivirkninger, hvis man i stedet kombinerer rituximab med forsøgslægemidlet acalabrutinib ved behandling af patienter med MCL.


Acalabrutinib er et forsøgslægemiddel, der endnu ikke er godkendt til behandling. Acalabrutinib er også en BTK-hæmmer, der forhindrer kræftcellerne i at vokse.

Du kan deltage i forsøget hvis:

 • Du er minimum 60 år gammel

 • Du har lymfekræft af typen mantle celle lymfom (MCL)

 • Sygdommen kan følges med scanninger

 • Du ikke tidligere har fået behandling for MCL (undtagen strålebehandling mod et mindre område eller 7 dages behandling med binyrebarkhormon)

 • Du som minimum er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (performancestatus 0-2)

 • Dine organer fungerer tilstrækkeligt til, at du kan tåle at få forsøgsmedicin

Du kan ikke deltage i forsøget hvis:

 • Du egner dig til stamcelletransplantation

 • Du har gennemgået en større operation inden for 2 uger op til forsøgets start

 • Du ikke er i stand til at sluge tabletter, eller du har sygdom i tarmsystemet, som gør, at du ikke kan optage forsøgsmedicinen i kroppen

 • Du har haft en anden kræftsygdom inden for de seneste 2 år (med få undtagelser)

 • Du har en aktiv infektion, der kræver behandling med antibiotika

 • Du har en anden alvorlig sygdom eller lidelse, der kan påvirke resultatet af forsøget (inklusiv sygdom i hjernens blodkar, hjertesvigt eller blodprop i hjertet inden for de seneste 6 måneder)

 • Du samtidig får anden forsøgsbehandling

 • Du har eller har haft øget tendens til blødning

 • Du tidligere har fået behandling med visse typer kræftmedicin, der ikke er tilladt ved indgang til dette forsøg

 • Du har fået blodfortyndende medicin inden for 7 dage op til forsøgets start

 • Du har fået en såkaldt levende vaccine, f.eks. gul feber-vaccine, inden for 28 dage før forsøgets start

Sådan foregår behandlingen

Du starter med at få en helbredsundersøgelse, inden behandlingen starter. Hvis du egner dig til at deltage i forsøget, starter du på behandlingen.


Du skal have acalabrutinib som tablet dagligt morgen og aften. Du kan få acalabrutinib så længe, at du har gavn af det. Derudover skal du have rituximab direkte i dine blodårer gennem et drop hver 4. uge i de første 6 måneder og hver 8. uge i op til 36 måneder.


Behandlingen stopper, hvis kræften bliver værre, hvis bivirkningerne bliver for store, eller hvis du eller forsøgslægen vurderer, at det er bedst for dig at stoppe med behandlingen.


Undervejs i forsøget skal du jævnligt til kontrol, så lægerne kan holde øje med, hvordan du reagerer på behandlingen, og om der opstår bivirkninger.

Bivirkninger ved behandlingen

Det er muligt, at forsøgsbehandlingen kan give bivirkninger. Du kan læse om kendte bivirkninger ved acalabrutinib og rituximab på minmedicin.dk:


Acalabrutinib (Calquence)


Rituximab (Mabthera ®, Rixathon, Ruxience)


Det er muligt, at bivirkningerne fra hvert lægemiddel forstærkes, når man kombinerer to lægemidler.

Det skal understreges, at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.


De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.

Her kan du få behandlingen
 • Odense Universitetshospital
 • Sjællands Universitetshospital - Roskilde

Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.

Afdelinger

 • Odense Universitetshospital 

 • Sjællands Universitetshospital - Roskilde

Forsøgets id-numre

2018-001850-80

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat