Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel:Hutchison HMPL-523

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Hodgkin Lymfom (HL), Non-Hodgkin Lymfom (NHL)
Forklaring Dette forsøg undersøger effekt og sikkerhed af forsøgslægemidlet HMPL-523 ved behandling af patienter med lymfeknudekræft, som er vokset eller vendt tilbage efter tidligere behandling.
Baggrund for forsøgsbehandlingen

HMPL-523 er et forsøgslægemiddel, der endnu ikke er godkendt til behandling. Det er designet til at forhindre kræftcellerne i at vokse, og det har vist lovende resultater i laboratorie- og dyreforsøg.


I dette forsøg undersøger lægerne effekt og bivirkninger ved behandling med HMPL-523 hos patienter med lymfeknudekræft, hvor kræften er blevet værre eller er vendt tilbage efter tidligere behandling.

Du kan deltage i forsøget hvis:

 • Du som minimum kan udføre alt andet end tungt fysisk arbejde (performancestatus 0-1)

 • Du har lymfeknudekræft, herunder Hodgkin lymfom eller non-Hodgkin lymfom

 • Sygdommen er vokset eller vendt tilbage efter tidligere behandling, og der ikke findes en standardbehandling

 • Du har fået eller er villig til at få taget en vævsprøve af kræftknuden

 • Dine organer fungerer tilstrækkeligt til, at du kan tåle at få forsøgsmedicin

Du kan ikke deltage i forsøget hvis:

 • Kræften har spredt sig til hjernen eller rygmarven

 • Dine blodprøveværdier ligger uden for bestemte grænser

 • Du har haft en anden kræftsygdom inden for de seneste 2 år (med få undtagelser)

 • Du har fået anden kræftbehandling inklusiv kemoterapi, hormonbehandling, kræftvaccine eller strålebehandling inden for 3 uger op til forsøgets start

 • Du har fået behandling med urtemedicin inden for 1 uge op til forsøgets start

 • Du tidligere har fået behandling med kræftvacciner eller anden medicin, som ikke er tilladt ved indgang til dette forsøg

 • Du har fået radioimmunterapi inden for 3 måneder op til forsøgets start

 • Du har alvorlige bivirkninger fra tidligere behandling

 • Du har gennemgået en stamcelletransplantation inden for 6 måneder op til forsøgets start

 • Du har en aktiv infektion, der kræver behandling med antibiotika

 • Du har gennemgået en større operation inden for 4 uger op til forsøgets start

 • Du har eller har haft alvorlig sygdom i lever eller hjerte (herunder blodprop eller hjertesvigt inden for 6 måneder op til forsøgets start)

 • Du har haft en blodprop i hjernen inden for 6 måneder op til forsøgets start

 • Du ikke er i stand til at indtage medicin, eller du har problemer med mave-tarmsystemet, som gør, at du ikke kan optage medicinen i kroppen

 • Du har deltaget i et andet forsøg inden for 30 dage op til opstart af dette forsøg

 • Du har en anden sygdom eller lidelse, som kan påvirke resultatet af forsøget, eller som øger din risiko for at få alvorlige bivirkninger i forsøget

Sådan foregår behandlingen

Du starter med at få en grundig helbredsundersøgelse. Hvis du egner dig til at deltage i forsøget, starter du på behandlingen.


Du får HMPL-523 som tablet én gang dagligt. Du kan fortsætte med at tage forsøgsmedicinen, så længe du har gavn af den.


Undervejs i forsøget skal du jævnligt til kontrol, hvor lægerne vil holde øje med effekten af behandling, og om der opstår bivirkninger.


Behandlingen stopper før tid, hvis kræften bliver værre, eller hvis bivirkningerne bliver for store. Den kan også ophøre, hvis du selv ønsker at udgå fra forsøget, eller hvis din forsøgslæge vurderer, at det er bedst for dig at stoppe med behandlingen.


Efter din sidste behandling skal du til et afsluttende besøg på hospitalet. Herefter starter en længerevarende opfølgningsperiode med jævnlige kontrolbesøg ca. hver 3. måned.

Bivirkninger ved behandlingen

Det er muligt, at der kan opstå bivirkninger ved deltagelse i forsøget. Da HMPL-523 er et forsøgslægemiddel, kender lægerne endnu ikke alle bivirkninger, som kan forekomme. Meget almindelige bivirkninger observeret ved tidligere forsøg inkluderer: • Ændret leverfunktion

 • Nedsat niveau af røde blodceller (symptomer som åndenød, svaghed og træthed)

 • Forstoppelse


Din læge kan fortælle dig om mindre almindelige og mere alvorlige bivirkninger, som muligvis kan forekomme.

Det skal understreges, at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.


De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.

Her kan du få behandlingen
 • Aarhus Universitetshospital

Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.

Afdelinger

 • Aarhus Universitetshospital

Forsøgets id-numre

NCT03779113


EudraCT 2018-004807-38

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat