Gå til sygdomsliste

Strålebehandling og kemoterapi før operation for endetarmskræft

Behandling af endetarmskræft er ofte en kombination af stråler, kemoterapi og operation. Hvilken behandling, du får tilbudt afhænger af sygdommens stadium, der fastlægges ud fra scanningerne. Nogle kan gå direkte til operation, mens kemoterapi og strålebehandling før operationen hos andre kan nedsætte risikoen for, at kræften i endetarmen kommer tilbage samme sted, og dermed forbedre chancen for helbredelse.

Endetarmskræft i tidligt stadie

Du får tilbudt operation uden forudgående behandling, hvis du har endetarmskræft i tidligt stadium (T1 eller T2, eller T3 hvor knuden sidder i de øverste to tredjedele af endetarmen).

Det er nemlig ikke muligt at påvise nogen gevinst af kemoterapi og strålebehandling forud for operationen ved kræft i tidlige stadier.

Operation for endetarmskræft

Valget af behandling vil altid  basere sig på en helhedsvurdering af din situation, men som hovedregel gælder at:

  • Stråle- og kemoterapi før operation tilbydes, hvis knuden sidder inden for 10 cm fra endetarmsåbningen og er relativt stor (kategori T3 eller T4)
  • Stråle- og kemoterapi tilbydes ikke, hvis knuden sidder mere end 10 cm fra endetarmsåbningen eller er relativt lille (kategori T1 eller T2)

Man får behandlingen alle hverdage i knap 6 uger, og den består af kemoterapi og 28 gange strålebehandling. I nogle tilfælde vælger lægen, at man får kort strålebehandling over 5 dage men med større stråledoser.

Kemoterapi inden operation af endetarmskræft

Kemoterapien består af stoffet capecitabin. Det gives som flere store og små tabletter morgen og aften på de dage, hvor man også får strålebehandling. Kemoterapien ophører ved strålebehandlingens afslutning.

Læs mere om medicinen, der bliver brugt til kemoterapien:

Capecitabin

Strålebehandling inden operation af endetarmskræft

Strålebehandlingen gives 5 dage om ugen i knap 6 uger. Selve strålebehandlingen er smertefri.

De fleste patienter vil navnlig mod slutningen af forløbet opleve bivirkninger i form af diarré og undertiden kvalme. De fleste patienter har forholdsvis beskedne bivirkninger.

Bivirkninger ved strålebehandling af maveregionen

Strålebehandling kan give træthed, påvirkning af huden, rumlen i maven, kvalme og diarré. 

Det er almindeligt at have kvalme i timerne lige efter en strålebehandling af maveregionen. Kvalme kan afhjælpes med kvalmestillende medicin og dæmpes ved f.eks. at sutte på syrlige bolsjer.

Hvis du har et familiemedlem eller en ven med til behandlingen, kan de måske også hjælpe til at aflede opmærksomheden. Kvalme med eller uden opkastning hører som regel op, når strålebehandlingen er afsluttet.

Hudpåvirkningen kan give rødme og svie. Den opstår langt fra hos alle og kommer først lidt inde i forløbet.

Diarré er en meget almindelig bivirkning, når tarmen bliver bestrålet. Tarmproblemerne kan begynde efter nogle få behandlinger og kan vare i op til to måneder efter afsluttet behandling. Nogle får vedvarende gener i form af afføring flere gange om dagen, tendens til tyndere afføring end tidligere og rumlen i maven.

Der findes forskellige former for forebyggende og stoppende medicin mod diarré, men nogle gange kan en omlægning af kosten også hjælpe på problemet. Det er vigtigt, at man ikke eksperimenterer på egen hånd – spørg derfor personalet til råds.

Gode råd kvalme og opkastning

Gode råd ved diarré og tarmproblemer

Operation 6-8 uger efter kemo- og strålebehandling

For at knuden skal nå at blive så lille som muligt, bliver du først opereret 6-8 uger efter, at kemoterapien og strålebehandlingen er afsluttet.

Helbredende strålebehandling

I nogle tilfælde svinder kræftknuden helt ind efter strålebehandling og kemoterapi. I de tilfælde kan lægen anbefale opfølgning i stedet for operation. Opfølgningen vil være med scanninger, kikkertundersøgelse og undersøgelse af tarmen med en finger. 
 
Det kan også forsøges at give helbredende strålebehandling, hvis du ikke kan eller vil opereres.  


Alt om behandling af endetarmskræft:

Behandling af endetarmskræft (overblik)

 

Rådgivning

To kvinder taler sammen i rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud


Cancerforum

Del dine tanker og erfaringer i gruppen "Tarmkræft" på Cancerforum.


Til pårørende

Råd til pårørende

Hvordan støtter man som pårørende en kræftpatient bedst, mens man også passer på sig selv?

Råd til pårørende