Gå til sygdomsliste

Diagnose og stadieinddeling af endetarmskræft

Diagnosen endetarmskræft kan først stilles, hvis en vævsprøve har vist, at der er kræftceller til stede. Endetarmskræft inddeles i stadier alt efter, hvor udbredt sygdommen er. Stadieinddelingen er vigtig, for at du kan få tilbudt den behandling, som er bedst for dig.

Det var en lettelse at få diagnosen. Nu ved jeg, hvad jeg er oppe imod.

Jens, 55 år.

For at kunne beskrive, hvor udbredt endetarmskræften er, bruger man systemer, der inddeler sygdommen i stadier.

Lægen bruger også stadieinddelingen til at vurdere, hvilken behandling der vil have den bedste effekt.

Stadieinddeling af endetarmskræft

Til endetarmskræft anvendes TNM-systemet og den såkaldte UICC-stadieinddeling, som bygger på TNM-inddelingen (UICC står for Union Internationale Contre le Cancer). De to systemer kan du se nedenfor.

Den endelige stadieinddeling kan ofte først stilles efter operationen, når kræften og det omkringliggende væv og lymfeknuder er undersøgt i mikroskop.

To kvinder sidder ved et bord og taler sammen

For de fleste mennesker kommer en kræftdiagnose som et chok. Det tager tid at forholde sig til sygdommen, både for en selv og for de nærmeste.

TNM-systemet bruges til at bestemme, hvor udbredt sygdommen er

Med TNM-systemet kan lægen kategorisere knudens størrelse og se, om den har spredt sig til vævet, lymfeknuderne eller andre dele af kroppen.

  • T beskriver, hvor dybt kræftknuden (tumor) er vokset i tarmvæggen
  • N beskriver graden af spredning til lymfeknuder (nodes)
  • M beskriver om der er spredning til andre dele af kroppen (metastaser)
Forkortelser i TNM-systemet for endetarmskræft:

Tx: Knudens udbredning er ikke vurderet

T1: Knuden er vokset ned under slimhinden (submucosa)

T2: Knuden er vokset ned i tarmens muskellag

T3: Knuden er vokset gennem tarmens muskellag

T4: Knuden infiltrerer andre organer/bughinden (peritoneum)

N0: Der er ingen spredning til de nærmeste lymfeknuder

N1: Der er spredning til maksimalt tre lymfeknuder

N2: Der er spredning til fire eller flere lymfeknuder

M0: Der er ingen fjernmetastaser (spredning til andre organer)

M1: Der er fjernmetastaser

Eksempel på hvordan systemet bruges:

For eksempel betyder T3 N1 M0, at kræften er vokset gennem tarmens muskellag, at den har spredt sig til højst tre lymfeknuder, men at der ikke er spredning til andre organer (fjernmetastaser).

UICC-stadieinddeling af tarmkræft

UICC-inddelingen opdeler tarmkræft i stadierne I-IV og bygger på TNM-inddelingen. Her kan du se hvad stadierne I-IV svarer til i TNM-systemet:

Stadium T N M
I T1-T2 0 0
IIA T3 0 0
IIB T4 0 0
IIIA T1 - T3 N1 0
IIIB T3 - T4 N1 0
IIIC Alle T-stadier N2 0
IV Alle T-stadier Alle N-stadier M1

Reaktioner på en kræftdiagnose

Det tager tid at forholde sig til en kræftsygdom – både for en selv og for ens pårørende. Mange føler sig meget uafklarede i tiden lige efter, de har fået stillet diagnosen, og der kan være mange ting, man skal tage stilling til. Du kan få hjælp her:

Lige fået kræft

Reaktioner og følelser

Råd til pårørende

Tillad dig selv at være vred, ked af det eller andre følelser, som dukker op. Mit råd er at sørge for at kontakte nogen, som kan hjælpe dig gennem de første chokreaktioner, f.eks. en rådgiver hos Kræftens Bekæmpelse.

Kræftpatient
Få hjælp og vejledning til at komme videre

Få hjælp af en professionel rådgiver

Det kan også være en hjælp at tale med en professionel. Du kan tale med hospitalsafdelingen, din egen læge eller en psykolog. Du kan desuden få hjælp på en af Kræftens Bekæmpelses kræftrådgivninger eller ved at ringe til Kræftlinjen.

Kræftens Bekæmpelses rådgivning

Mød andre i samme situation

Del dine tanker og erfaringer med andre patienter og pårørende i gruppen 'Tarmkræft' på cancerforum.

Cancerforum.dk

Læs om, hvad det vil sige at være patient og om dine rettigheder:

Mød sundhedsvæsenet


Alt om endetarmskræft

Endetarmskræft - forsiden

 

Rådgivning

To kvinder taler sammen i rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud


Cancerforum

Del dine tanker og erfaringer i gruppen "Tarmkræft" på Cancerforum.


Til pårørende

Råd til pårørende

Hvordan støtter man som pårørende en kræftpatient bedst, mens man også passer på sig selv?

Råd til pårørende