Gå til sygdomsliste

Diagnose og stadieinddeling af endetarmskræft

Diagnosen endetarmskræft kan først stilles med sikkerhed på baggrund af en vævsprøve. Endetarmskræft inddeles i stadier alt efter, hvor udbredt sygdommen er. Stadieinddelingen er vigtig for at kunne vælge den bedste behandling og for vurdere chancen for at blive kræftfri.

To kvinder sidder ved et bord og taler sammen

For de fleste mennesker kommer en kræftdiagnose som et chok. Det tager tid at forholde sig til sygdommen, både for en selv og for de nærmeste.

Det var en lettelse at få diagnosen. Nu ved jeg, hvad jeg er oppe imod.

Jens, 55 år.

For at kunne beskrive, hvor udbredt endetarmskræften er, bruger man systemer, der inddeler sygdommen i stadier.

Lægen bruger også stadieinddelingen til at vurdere, hvilken behandling der vil have den bedste effekt.

Inden behandlingen vil vurderingen af stadiet ske ud fra de forskellige scanninger. Lægerne bruger  stadiet til at vælge den primære behandling. Det endelige stadium fastlægges først efter den primære behandling, når der er mulighed for at undersøge f.eks. et helt stykke tarm i mikroskopet. Dette endelige stadium vil have betydning for lægens anbefaling af evt. yderligere behandling eller efterbehandling (adjuverende terapi), og for risikoen for, at sygdommen kommer igen.

Alle patienter med endetarmskræft får ensartet udredning, og mindst 4 forskellige speciallæger gennemgår altid resultaterne fra hver enkelt patient på en konference. Det har været med til at gøre overlevelsen væsentligt bedre de senere år.

Overlæge ph.d. Lars Henrik Jensen, Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus

Stadieinddeling af endetarmskræft

Overordnet inddeles endetarmskræft i fire stadier, betegnet ved romertal:

  • Stadium I            Kræftvæv er kun påvist på tarmens inderside og vokser ikke gennem tarmens muskellag
  • Stadium II           Kræftvævet vokser gennem tarmens muskellag, men der er ikke påvist yderligere spredning
  • Stadium III          Kræften har spredt sig til tarmens lymfeknuder
  • Stadium IV         Kræften har spredt sig til andre dele af kroppen, f.eks. lever eller lunger

TNM-systemet 

Stadieinddelingen er baseret på en mere detaljeret kortlægning af kræftsygdommen efter det såkaldte TNM-system, som beskriver selve kræftknuden og dens eventuelle spredning til tarmens lymfeknuder og andre steder i kroppen:

  • T beskriver, hvor dybt kræftknuden (tumor) er vokset i tarmvæggen
  • N beskriver graden af spredning til lymfeknuder (nodes)
  • M beskriver om der er spredning til andre dele af kroppen (metastaser)
Kategorier i TNM-systemet for endetarmskræft:

Tx: Knudens udbredning er ikke vurderet

T1: Knuden er vokset ned under slimhinden (submucosa)

T2: Knuden er vokset ned i tarmens muskellag

T3: Knuden er vokset gennem tarmens muskellag

T4: Knuden infiltrerer andre organer eller bughinden (peritoneum)

N0: Der er ingen spredning til de nærmeste lymfeknuder

N1: Der er spredning til maksimalt tre lymfeknuder

N2: Der er spredning til fire eller flere lymfeknuder

M0: Der er ingen fjernmetastaser (spredning til andre organer)

M1: Der er fjernmetastaser

Eksempel på hvordan systemet bruges:

For eksempel betyder T3 N1 M0, at kræften er vokset gennem tarmens muskellag, at den har spredt sig til højst tre lymfeknuder, men at der ikke er spredning til andre organer (fjernmetastaser). Samlet set vil den bliver betegnet som Stadium III, og det vil f.eks. være vejledende for, om der skal tilbydes efterbehandling . De enkelte kategorier har også betydning ved valg af behandling. T-kategorien har f.eks. afgørende betydning for tilvalg af strålebehandling, og også for valg af operationsmetode.

Sammenhængen mellem stadium og TNM-kategorier

Stadierne I-IV er defineret internationalt af UICC (Union International Contre le Cancer) og bygger på TNM-systemet. Her kan du se hvad stadierne I-IV svarer til i TNM-systemet:

Stadium T N M
I T1-T2 0 0
IIA T3 0 0
IIB T4 0 0
IIIA T1 - T3 N1 0
IIIB T3 - T4 N1 0
IIIC Alle T-stadier N2 0
IV Alle T-stadier Alle N-stadier M1

Reaktioner på en kræftdiagnose

Det tager tid at forholde sig til en kræftsygdom – både for en selv og for ens pårørende. Mange føler sig meget uafklarede i tiden lige efter, de har fået stillet diagnosen, og der kan være mange ting, man skal tage stilling til. Du kan få hjælp her:

Lige fået kræft

Reaktioner og følelser

Råd til pårørende

Tillad dig selv at være vred, ked af det eller andre følelser, som dukker op. Mit råd er at sørge for at kontakte nogen, som kan hjælpe dig gennem de første chokreaktioner, f.eks. en rådgiver hos Kræftens Bekæmpelse.

Kræftpatient
Få hjælp og vejledning til at komme videre

Få hjælp af en professionel rådgiver

Det kan også være en hjælp at tale med en professionel. Du kan tale med hospitalsafdelingen, din egen læge eller en psykolog. Du kan desuden få hjælp på en af Kræftens Bekæmpelses kræftrådgivninger eller ved at ringe til Kræftlinjen.

Kræftens Bekæmpelses rådgivning

Mød andre i samme situation

Del dine tanker og erfaringer med andre patienter og pårørende i gruppen 'Tarmkræft' på cancerforum.

Cancerforum.dk

Læs om, hvad det vil sige at være patient og om dine rettigheder:

Mød sundhedsvæsenet


Alt om endetarmskræft

Endetarmskræft - forsiden

 

Rådgivning

To kvinder taler sammen i rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud


Cancerforum

Del dine tanker og erfaringer i gruppen "Tarmkræft" på Cancerforum.


Til pårørende

Råd til pårørende

Hvordan støtter man som pårørende en kræftpatient bedst, mens man også passer på sig selv?

Råd til pårørende