Gå til sygdomsliste

Statistik om endetarmskræft

Her kan du se statistik for, hvor mange der får endetarmskræft hvert år, hvor mange der lever med sygdommen, og hvor mange der dør af den. Vores erfaring er, at nogle finder styrke i overlevelsestal, mens andre bliver kede af det eller bange. Inden du læser videre, kan du overveje, om gennemsnitlige overlevelsestal kan tilføre noget positivt i kræftforløbet.

Spørg din læge

Tal med din læge, hvis du vil vide mere om risikoen ved din egen sygdom. Mulighederne for at blive helbredt afhænger af, hvilken kræftsygdom det drejer sig om, hvor udbredt din sygdom er, hvilken behandling du har fået og af dit almene helbred.

Det er en god idé at overveje, om du vil kende risiko og lægens vurdering af et sandsynligt forløb for din kræftform. Nogle finder statistik beroligende, fordi det er noget konkret at forholde sig til. Andre synes, statistik er skræmmende og upersonlig.

Mærk efter hvordan du har det, inden du læser statistik om kræftsygdomme.

Det er vigtigt at huske, at statistik er baseret på gennemsnit beregnet ud fra store patientgrupper og ikke siger alt om den enkelte. Den enkeltes risiko for at få kræft kan afvige meget fra gennemsnittet, lige som det er forskelligt, hvor længe hver enkelt overlever sin kræftsygdom.

Flere overlever endetarmskræft

Kræft i endetarm og anus rammer sjældent personer under 45 år. Risikoen er stigende med alderen og er hyppigere hos mænd end kvinder.

Risikoen for at få stillet diagnosen steg, efter man i 2014-17 startede et landsdækkende tilbud om screening for mænd og kvinder i alderen 50-74 år. Risikoen forventes at falde tilbage til det tidligere niveau eller lavere efter denne opstartsperiode.

Risikoen for at dø af sygdommen har været jævnt faldende de sidste mange år og er faldet 3-4 pct. om året de sidste 10 år.

Overlevelsen er steget de sidste mange år, og 5-års-overlevelsen er fra 2000-2018 steget fra 48 pct. til 72,1 pct., for mænd, og for kvinder er den steget fra 52 pct. til 74,4 pct.


Her kan du se, hvor mange der årligt får endetarmskræft, og hvor mange der har endetarmskræft i Danmark:

Antal personer med endetarmskræft i Danmark

Mænd

Kvinder

Antal nye tilfælde pr. år:

(Gennemsnit for årene 2014-2018)

1.030 641

Antal personer som lever med diagnosen ved udgangen af 2018:

(Dvs. både personer, som er i behandling eller går til kontrol, og personer, som betragtes som raske).

8.318 5.965


Her kan du se, hvor mange der i gennemsnit har overlevet endetarmskræft mere end henholdsvis 1 og 5 år, efter de fik diagnosen:

Overlevelsen ved endetarmskræft*

Mænd

Kvinder

Efter 1 år 89,7 pct. 90,7 pct.
Efter 5 år** 72,1 pct. 74,4 pct.

*Overlevelsen er defineret som ’relativ overlevelse’ for patienter diagnosticeret 2014-2018. Den relative overlevelse er et skøn over, hvor mange der overlever en bestemt kræftsygdom i f.eks. 1 eller 5 år efter diagnosen. Den ’relative overlevelse’ svarer altså til overlevelsen, hvis døden kun skyldes den konkrete kræftform.

**Efter 5-10 år vil risikoen for at dø af ens sygdom være meget mindre, så det næsten svarer til resten af befolkningen.

 


Her kan du se, hvor mange der årligt dør af endetarmskræft:

Hvor mange dør af sygdommen?

Mænd

Kvinder

Dødsfald pr. år:

(Gennemsnit fra årene 2014-2018)

268 176


Mere statistik om endetarmskræft

Se flere nøgletal og udviklingen over tid:

Pdf-fil med grafer og nøgletal

Talgrundlaget for beregningerne på denne side stammer fra:

  • Det danske Cancerregister i Sundhedsdatastyrelsen
  • Det danske Dødsårsagsregister i Sundhedsdatastyrelsen
  • Befolkningsoplysninger fra Danmarks Statistik

Alle disse data er bearbejdet og samlet i NORDCAN.

Databasen NORDCAN

NORDCAN er en database med detaljerede oplysninger om forekomsten af kræftsygdomme i Norden. Du kan lave udtræk fra databasen og få resultaterne præsenteret i grafer og tabeller. Tallene opdateres løbende.

Database med kræftstatistik (NORDCAN)

Nye tal offentliggøres hvert år (med et års forsinkelse)

Hvert år offentliggøres nye tal med lidt over et års forsinkelse. Forsinkelsen skyldes, at der foretages en nøje kontrol af alle informationer blandt andet ved hjælp af registeret over dødsårsager i Danmark.

Ved slutningen af et år publicerer Sundhedsdatastyrelsen data fra det foregående år. Et halvt års tid senere er de færdigbehandlet og publiceret i NORDCAN.

Kræft i tal

Læs mere om nøgletal for kræft og se, hvilke kræftsygdomme der er de hyppigste i Danmark.

Statistik om kræft

Alt om endetarmskræft

Endetarmskræft – forsiden

 

Rådgivning

To kvinder taler sammen i rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud


Cancerforum

Del dine tanker og erfaringer i gruppen "Tarmkræft" på Cancerforum.


Til pårørende

Råd til pårørende

Hvordan støtter man som pårørende en kræftpatient bedst, mens man også passer på sig selv?

Råd til pårørende