Skip navigation

Gruppe for kræftpatienter (fra 18 år)

Denne gruppe henvender sig til personer over 18 år med en aktuel kræftsygdom. Her kan du dele erfaringer, tanker og følelser med folk, der er i en lignende situation.

Når man har fået en kræftdiagnose, dukker der mange tanker og følelser op. Måske kan man ikke længere kende sig selv og sine egne reaktioner. For mange påvirker sygdommen også ens familie og øvrige relationer, ens arbejde og fritidsliv.

Formålet med gruppen er at have et fortroligt rum, hvor du kan tale frit om det, der fylder. 

Her er der blandt andet mulighed for at sætte ord på din egen situation, dele dine tanker og erfaringer med andre, samt give og få inspiration til at mestre din situation.

Gruppen ledes af to rådgivere, som støtter og vejleder gruppedeltagerne.

Praktisk information:

Gruppen mødes hver anden uge i 2 timer i Kræftrådgivningen i Aalborg.

Gruppens størrelse er ca. 8 personer og vi mødes 8 gange.

Som udgangspunkt regner vi med at du kommer alle 8 gange. Du kan selvfølgelig blive forhindret. Afbud kan meldes til gruppelederne. Der er tavshedspligt i gruppen.

Inden du kan optages i gruppen, vil gruppelederne invitere dig til en samtale, hvor du kan høre mere om gruppen og du kan fortælle om dine forventninger.