Skip navigation

Netværksgruppe for kvinder med kræft i underlivet: oplæg om vejen fra molekyle til patient

KIUs netværksgruppe får besøg af Dorte Gerner som holder et oplæg om, hvordan en medicin bliver til helt fra ide til patentudløb.

Det vil forhåbentlig give indsigt i, hvorfor en medicin er dyr, svært at få og andre spørgsmål.

Dorte er ansat i et medicinselskab, men hun er også medlem af KIU. Oplægget bliver en generel præsentation af vejen for et lægemiddel, og der vil ikke blive omtalt specifikke lægemidler, hverken i oplægget eller ved spørgsmål, da dette ikke tilladt i forhold til de regler vi arbejder under.

Tilmelding:
Af hensyn til indkøb er tilmelding nødvendig senest den 13. marts 2024 via tilmeldingslinket. 

Mange hilsner og på gensyn
Helle Nørup