Skip navigation

Træn din mentale robusthed

På dette kursus arbejder du med egne styrker og værdier, dit netværk og din indflydelse på eget liv.

At få kræft kan være en stor belastning både fysisk og mentalt. Både under og efter sygdomsforløbet er det almindeligt at opleve angst, svære tanker og manglende overskud. Med afsæt i nyere psykologisk forskning i mental robusthed (resilliens) tilbyder Kræftens Bekæmpelse derfor kursusforløbet: ”Træn din mentale robusthed” til kræftpatienter, under og efter behandling. Mental robusthed dækker over det at kunne klare sig på trods af svære belastninger i livet. På kurset arbejder du med egne styrker og værdier, dit netværk og din indflydelse på eget liv.

Målet er, at du undervejs og efter endt kursus oplever større indblik i din mentale robusthed og flere handlemuligheder i livet med kræft. Kurset er en blanding af oplæg, øvelser og erfaringsudveksling om robusthedstræning. Derudover lægges der op til, at du arbejder med øvelserne mellem de enkelte kursusgange. 

Mødegange

Hvis du ønsker at deltage i kursusforløbet, er det et krav, at du kan deltage i hele forløbet. Se datoerne nedenfor. 

Kurset forløber over 8 gange à 2 ½ time, tirsdage kl. 13.00-15.30 samt én opfølgningsgang tirsdag d. 11/3 2025 kl. 13.00-15.00. 

Hver mødegang har sit eget tema. Se datoer for alle mødegange her: 

  • 22/10: Den tabte helhed og balance i livet
  • 29/10: Forandringer i livet — et undersøgende blik på egne reaktionsmønstre
  • 5/11: Et kritisk blik på personlige bekymringer
  • 12/11: Accept
  • 19/11: Værdier og mening
  • 26/11: Egenomsorg
  • 3/12: Netværket
  • 10/12: Træning af mental robusthed fremadrettet
  • 11/3-25: Hvordan er det gået? 

Tilmelding 

Du kan anmode om tilmelding nederst på siden. Der er telefoniske forsamtaler før endelig tilmelding. 


Gruppeledere
Simone Brorstrup Falcon & Tine Thers Hansen, begge rådgivere i Kræftrådgivningen i Herlev.