Skip navigation

Tarmkræftforeningens samtalemøde om senfølger efter tarmkræftbehandling

I denne gruppe er der mulighed for at mødes og tale om bekymringerne og følelserne om det at have senfølger efter tarmkræftbehandling.

Mange tarmkræftpatienter har en følelse af at være efterladt og alene, og derfor kan det være godt at møde ligestillede, som man kan dele frustrationer, meninger og erfaringer med. Til dette samtalemøde er der mulighed for at mødes og tale om bekymringerne, forhåbningerne og følelserne med ligestillede.

Praktisk information:

Netværksgruppen mødes den anden torsdag i hver måned i Kræftrådgivningen i Herning fra kl. 16.00-18.30.

Alle interesserede er velkomne, og der er fri entre. Vi vil dog gerne have en tilmelding, da vi serverer kaffe/te og kage.

Du kan tilmelde dig ved at kontakte Inger på telefon: 23828533 | mail: inger@tarmkraeft.dk eller Anja på telefon  51270848.