Skip navigation

Efter kræftforløb - hvad så nu?

I samtalegruppen Efter kræftforløb, hvad så nu? kan du tale og udveksle erfaringer med andre, som også er færdige med behandlingen.

Mange føler sig lettede over at være blevet erklæret rask. Men en del oplever også, at glæden blandes med frygt for fremtiden. Det kan være frygt for tilbagefald, usikkerhed omkring at vende tilbage til arbejdspladsen eller oplevelser af senfølger efter behandlingen.

Det kan nogle gange være en lettelse at tale med andre, som kender til at have været igennem en kræftbehandling. Der kan være emner, som din omgangskreds ikke forstår, eller som du ikke har lyst til at bekymre dem med. 

Samtalegruppen giver dig netop mulighed for at udveksle erfaringer, tanker, følelser samt glæder og bekymringer i forbindelse med din sygdom.

Vi tager udgangspunkt i, hvad du er optaget af her og nu og forsøger at hjælpe dig til at få ny inspiration og ressourcer i forhold til din situation.

Form:

Der er ikke mødepligt, så du deltager i det omfang, du har mulighed og behov herfor.

Gruppeledere:

Gruppen ledes af 2 rådgivere fra Kræftrådgivningen.

Tidspunkt: 

kl.14.00 - 15.30

Ugedag:

Hver 3. tirsdag 

Datoer:

Den 20.08 - 10.09 - 24.09 - 15.10 - 05.11 - 26.11 og 17.12 2024

Tilmelding:

Inden du kan deltage i gruppen, skal du have en afklarende samtale med en rådgiver.

Sted:

Kræftrådgivningen i København
Center for Kræft & Sundhed
Nørre Allé 45
2200 København N.

Yderligere information:

Ønsker du mere information om gruppen, så kontakt Kræftrådgivningen på tlf.: 82 20 58 05 eller e-mail koebenhavn@cancer.dk