Skip navigation

Frygter du tilbagefald af kræft?

Frygt for tilbagefald - gruppeforløb Flere og flere kræftpatienter overlever kræft. Mange kræftoverlevere frygter imidlertid, at sygdommen vender tilbage.

Frygt for tilbagefald - gruppeforløb

Flere og flere kræftpatienter overlever kræft. Mange kræftoverlevere frygter imidlertid, at sygdommen vender tilbage. Det at have haft kræft, giver for nogle en stor usikkerhed for fremtiden. Det kan medføre bekymringer, frygt eller decideret angst for at få et tilbagefald. At have angst kan for mange betyde, at deres liv påvirkes negativt f.eks. i forhold til humør, parforhold, arbejde og livskvalitet generelt.

Hvem kan deltage?

Kræftrådgivningen tilbyder et forløb i en gruppe for kræftpatienter, der er færdige med deres primære behandling, og som alle oplever betydelig frygt for tilbagefald. 

Hvad er målet med forløbet?

I forløbet arbejder du på, at blive bedre til at håndtere din frygt og dine bekymringer. 

Det er vigtigt at bemærke, at formålet med forløbet ikke, er, at undertrykke eller fjerne tanker og bekymringer om tilbagefald. Formålet er derimod at få tanker og bekymringer til at spille en mindre dominerende rolle, eksempelvis ved at kunne flytte dit fokus, bekymre dig mindre og derved gøre plads til dét, som for dig er meningsfuldt i livet.

Forløbet indeholder korte undervisningsoplæg, øvelser, erfaringsudveksling og hjemmeopgaver mellem sessionerne. Hvis du deltager, er det en forudsætning, at du deltager aktivt både i og mellem sessionerne. Træningsforløbet er udviklet specifikt til håndtering af frygt for tilbagefald af kræft.

De psykologiske teorier, som konceptet er baseret på er forskellige elementer fra dels Metakognitiv terapi samt Acceptance and Commitment Therapy (ACT). 

Kræftrådgivningen i København tilbyder dette forløb som en del af et forskningssamarbejde med Aarhus Universitet.

Vi indsamler derfor data om forløbet for at vurdere effekten. Du skal være indstillet på, inden hver session, at udfylde et spørgeskema.  Herudover skal der udfyldes et kortere spørgeskema både ved opstart, undervejs og ved afslutning af forløbet. Alle data afgiver du anonymt, og de opbevares fortroligt.

For bedst muligt udbytte af forløbet, anbefaler vi, at du ikke samtidig deltager i anden psykologisk behandling eller rådgivningsforløb.

Hvis det er noget for dig?

Første skridt er, at du skal have en forsamtale, hvor vi vurderer om forløbet er relevant for dig. Er du nysgerrig så skriv eller ring til os: Kræftrådgivningen på tlf. 82 20 58 05  eller send mail til: koebenhavn@cancer.dk

Praktiske informationer:

Forløbet består af 6 sessioner: den første er en individuel session på 1½ time, hvor du introduceres til forløbet.  

Derefter mødes gruppen 5 gange á to timer:

Hvornår?

Det foregår mandage kl.  13.30-15.30. Opstart den 12. august 2024. Yderligere datoer følger snarest.

Der vil være maks. 8 deltagere i gruppen. Det er vigtigt, at du som udgangspunkt kan komme til alle sessioner, da de har forskellige fokusområder, og deltagelsen har betydning både for dit udbytte samt for gruppedynamikken.

Hvor:

Forløbet afholdes i Kræftrådgivningen i København, Nørre Allé 45, 2200 Kbh N

Gruppeledere: 

Psykolog Steen P. Nielsen og psykolog Jette Winge