Skip navigation

Træn din mentale robusthed - for kræftramte

På dette kursus arbejder du med egne styrker og værdier, dit netværk og din indflydelse på eget liv.

At få kræft kan være en stor belastning både fysisk og mentalt. Både under og efter sygdomsforløbet er det almindeligt at opleve angst, svære tanker og manglende overskud.

Med afsæt i nyere psykologisk forskning i mental robusthed (resilliens) tilbyder Kræftens Bekæmpelse derfor kurset: ”Træn din mentale robusthed” til kræftpatienter. Mental robusthed dækker over det at kunne klare sig på trods af svære belastninger i livet. På kurset arbejder du med egne styrker og værdier, dit netværk og din indflydelse på eget liv.

Målet er, at du undervejs og efter endt kursus oplever større indblik i din mentale robusthed og flere handlemuligheder i livet med kræft. Kurset er en blanding af oplæg, øvelser og erfaringsudveksling om robusthedstræning. Derudover lægges der op til, at du arbejder med øvelserne mellem de enkelte kursusgange.

Kursusforløb: 

Dag 1.  d. 11.09
Kl. 13 – 15.30: Den tabte helhed og balance i livet
Hvad er mental robusthed?
Balancen mellem sygdom og hverdagsliv.

Dag 2.  d. 18.09
Kl. 13 – 15.30: Forandringer i livet
Et undersøgende blik på egne reaktionsmønstre
Hvordan har kræften påvirket dit liv og hvad er mest relevant at arbejde med på dette kursus?

Dag 3. d. 25.09
Kl. 13 – 15.30: Et kritisk blik på personlige bekymringer
Kontrol, indflydelse og vilkår. Hvad bruger du din tid på?
Øvelser i at tackle uhensigtsmæssige tanker.

Dag 4. d. 23.10
Kl. 13 – 15.30: Værdier og mening
Afklaring af egne værdier og meningsfulde aktiviteter.
Barriere i forhold til at leve et mere værdibaseret og meningsfuldt liv.

Dag 5. d. 30.10  
Kl. 13 – 15:30: Accept
Hvordan rummes svære livsvilkår?

Dag 6. d. 06.11     
Kl. 13 –15.30: Egenomsorg
Hvilke forventninger har du til dig selv og hvordan støtter du dig selv bedst?

Dag 7. d. 13.11
Kl. 13 – 15.30: Netværket
Hvordan kan man skabe et mere støttende netværk?

Dag 8. d. 27.11
Kl. 13 – 15.30: Styrker og værdighed
Større klarhed om egne styrker og hvordan de kan bruges fremadrettet.