Skip navigation

Senfølgekursus

Dette kursus er for dig, der oplever senfølger efter kræft. På kurset får du viden og redskaber til at håndtere senfølgerne, og du får mulighed for at udveksle erfaringer med andre.

Hvorfor et senfølgekursus?

Senfølger efter kræft kan bl.a. have indflydelse på livskvalitet, familieliv, arbejdsliv og i samværet med andre mennesker. Det kan være hjælpsomt at få viden om senfølger og hvordan de kan håndteres. Samtidig kan det være støttende at møde andre, der har senfølger og udveksle erfaringer. 

Hvad kan du forvente af forløbet?

På dette kursus får du generel viden om senfølger efter kræft og konkrete bud på, hvordan senfølgerne kan håndteres. Temaerne målrettes ud fra deltagernes behov og kan blandt andet være:

 • Træthed
 • Psykiske reaktioner
 • Smerter
 • Søvn
 • Energiforvaltning
 • Hukommelses- og koncentrationsproblemer
 • Intimitet og seksuelle udfordringer
 • Ændringer i identitet og sociale relationer
 • Arbejdsliv

Du får mulighed for at dele dine tanker, følelser og erfaringer om livet med senfølger med de andre i gruppen. 

Hvem kan deltage?

For at deltage skal du have senfølger efter en kræftsygdom og/eller kræftbehandling. Det er gratis at deltage i kurset lige som vores øvrige tilbud.

Tilmelding og praktisk information:

Tilmelding kræver en kort forsamtale med en rådgiver. Er du interesseret i at deltage, kan du tilmelde dig via tilmeld-knappen her på siden, eller du kan kontakte os og aftale tid til en visiterende samtale. Hvis vi bliver enige om, at tilbuddet passer godt til dig, bliver du tilmeldt. 

Kursusholdet mødes 5 gange a 2 timers varighed i Kræftrådgivningen i Vejle. Et hold er maks. 10-12 deltagere.

Gruppens tovholdere er rådgiver Maria Aas Møller og rådgiver Laila Schou Pedersen. 

Mødedatoer:

 • 28. august
 • 4. september
 • 9. september
 • 16. september
 • 25. september
""