Gå til sygdomsliste

  • Til fagfolk

    Palliation

    Få viden til dit arbejde med palliation til kræftramte


Særligt til fagfolk
Samtale

Den palliative indsats

Her kan du finde viden om den palliative indsats på kræftområdet i Danmark.

Den palliative indsats

Læge og patient i samtale

Anbefalinger til palliation

Her kan du se Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter.

Anbefalinger til den palliative indsats

To holder i hånden

Redskaber til palliation

Her kan du finde forskellige værktøjer, materialer, online tilbud og retningslinjer til at arbejde med palliation i praksis.

Redskaber til palliation

Konference

Samarbejde om palliation

Har kan du se de faglige netværk og forskningsmiljøer, som Kræftens Bekæmpelse arbejder sammen med i forhold til palliation.

Samarbejde om palliation


Rapporter om palliation

Patientsikkerhed ved åbne indlæggelser af kræftpatienter med palliative behov

Kræftpatienter med palliative behov er ofte ekstra sårbare over for fejl og komplikationer ved svigt i pleje- og behandlingsforløbet. Risikoen for at påføre patienterne skade er således større. Kræftens Bekæmpelse har undersøgt patientsikkerheden blandt kræftpatienter, som har en åben indlæggelse.

Kræftpatienters sikkerhed i sundhedsvæsenet efter kræftbehandling

Kræftens Bekæmpelse har fokus på patientsikkerhed i kræftforløb. Denne rapport belyser de risici, kræftramte kan udsættes for efter selve kræftbehandlingen. Analysen har fokus på overgangshændelser og viser konsekvenser, der følger af ansvarsskift og manglende deling af informationer om patienten på…