Gå til sygdomsliste

  • Til fagfolk

    Palliation


    Få viden til dit arbejde med kræftramte


Særligt til fagfolk
Samtale

Den palliative indsats

Her kan du finde viden om den palliative indsats på kræftområdet i Danmark og se Kræftens Bekæmpelses undersøgelser på området.

Den palliative indsats

Læge og patient i samtale

Anbefalinger til palliation

Her kan du se Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter, som er baseret på de aktuelle udfordringer på området.

Anbefalinger til den palliative indsats

To holder i hånden

Redskaber til palliation

Her kan du finde forskellige værktøjer, materialer, online tilbud og retningslinjer til at arbejde med palliation i praksis.

Redskaber til palliation

Konference

Samarbejde om palliation

Har kan du se de faglige netværk og forskningsmiljøer, som Kræftens Bekæmpelse arbejder sammen med i forhold til palliation.

Samarbejde om palliation


Rapporter om palliation

Kræft i Danmark

Kræft i Danmark 2020 er en ny form for årsrapport, hvor Kræftens Bekæmpelse har samlet de nyeste tilgængelige fakta og data for store dele af kræftområdet fra de mange forskellige registre, institutioner og organisationer, der beskæftiger sig med kræft. Formålet er at skabe overblik, at gøre status …

Patientinvolvering på MDT-konferencer

Kræftens Bekæmpelse har undersøgt, hvilke fordele det har, når patienten inviteres med på den multidisciplinære teamkonference (MDT-konference), hvor læger mødes for at drøfte behandlingsmuligheder. Undersøgelsen viser, at patientdeltagelsen øger lægernes faglige beslutningsgrundlag og rummer et sto…