Gå til sygdomsliste

  • Til fagfolk

    Palliation


    Få viden til dit arbejde med kræftramte


Særligt til fagfolk
Samtale

Den palliative indsats

Her kan du finde viden om den palliative indsats på kræftområdet i Danmark og se Kræftens Bekæmpelses undersøgelser på området.

Den palliative indsats

Læge og patient i samtale

Anbefalinger til palliation

Her kan du se Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter, som er baseret på de aktuelle udfordringer på området.

Anbefalinger til den palliative indsats

To holder i hånden

Redskaber til palliation

Her kan du finde forskellige værktøjer, materialer, online tilbud og retningslinjer til at arbejde med palliation i praksis.

Redskaber til palliation

Konference

Samarbejde om palliation

Har kan du se de faglige netværk og forskningsmiljøer, som Kræftens Bekæmpelse arbejder sammen med i forhold til palliation.

Samarbejde om palliation


Rapporter om palliation

Patientinvolvering på MDT-konferencer

Kræftens Bekæmpelse har undersøgt, hvilke fordele det har, når patienten inviteres med på den multidisciplinære teamkonference (MDT-konference), hvor læger mødes for at drøfte behandlingsmuligheder. Undersøgelsen viser, at patientdeltagelsen øger lægernes faglige beslutningsgrundlag og rummer et sto…

Kræftpatienters behov og oplevelser med sundhedsvæsenet under udredning og behandling (2017)

Kræftens Bekæmpelses barometerundersøgelse fra 2017 viser, at kræftpatienter generelt er tilfredse med sundhedsvæsenets indsats. Men resultaterne viser også, at der fortsat er uklarhed omkring det lægelige ansvar i behandlingen, at flere patienter har uopfyldte behov for information, hjælp og støtte…