Gå til sygdomsliste

  • Til fagfolk

    Palliation


    Få viden til dit arbejde med kræftramte


Særligt til fagfolk
Samtale

Den palliative indsats

Her kan du finde viden om den palliative indsats på kræftområdet i Danmark og se Kræftens Bekæmpelses undersøgelser på området.

Den palliative indsats

Læge og patient i samtale

Anbefalinger til palliation

Her kan du se Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter, som er baseret på de aktuelle udfordringer på området.

Anbefalinger til den palliative indsats

To holder i hånden

Redskaber til palliation

Her kan du finde forskellige værktøjer, materialer, online tilbud og retningslinjer til at arbejde med palliation i praksis.

Redskaber til palliation

Konference

Samarbejde om palliation

Har kan du se de faglige netværk og forskningsmiljøer, som Kræftens Bekæmpelse arbejder sammen med i forhold til palliation.

Samarbejde om palliation


Rapporter om palliation

Inddragelse på lige fod – oplevelser med og ønsker til inddragelse blandt socialt sårbare kræftpatienter

Rapporten afdækker socialt sårbare danske kræftpatienters oplevelser og ønsker til inddragelse, ligesom den undersøger sundhedsprofessionelles erfaringer med at inddrage målgruppen. På bagrund af resultaterne følger en række anbefalinger i forhold til inddragelse af socialt sårbare kræftpatienter.

Patientsikkerhed ved åbne indlæggelser af kræftpatienter med palliative behov

Kræftpatienter med palliative behov er ofte ekstra sårbare over for fejl og komplikationer ved svigt i pleje- og behandlingsforløbet. Risikoen for at påføre patienterne skade er således større. Kræftens Bekæmpelse har undersøgt patientsikkerheden blandt kræftpatienter, som har en åben indlæggelse.