Gå til sygdomsliste

Fælles beslutningstagning

Kræftens Bekæmpelse arbejder for, at alle, der ønsker det, oplever at blive involveret i beslutninger om egen behandling. Her kan du få viden om fælles beslutningstagning og Kræftens Bekæmpelses arbejde på området.

Fælles beslutningstagning

Fælles beslutningstagning skal sikre individuel patientinvolvering
Fælles beslutningstagning er et højt prioriteret område i Kræftens Bekæmpelse, der aktivt arbejder med at udbrede metoden i sundhedsvæsenet, så alle kræftpatienter får mulighed for at deltage i beslutninger om undersøgelser, behandling og pleje. 

Hvad er fælles beslutningstagning?

Fælles beslutningstagning er en metode, der understøtter, at vigtige behandlingsvalg bliver truffet i et tæt samarbejde mellem sundhedspersonale og patient. Sundhedspersonalet informerer patienten om forskellige behandlingsmuligheder og de fordele, risici og bivirkninger, der kan være forbundet med dem og støtter patienten i at give udtryk for personlige ønsker, bekymringer og behov. På den baggrund kan der træffes en beslutning, der passer til den enkelte patients livssituation. 

Status på fælles beslutningstagning i Danmark
Fælles beslutningstagning

I Danmark eksisterer der endnu ikke én anerkendt definition af fælles beslutningstagning og tilhørende praksis til forskel fra for eksempel UK og Norge, hvor fælles beslutningstagning er integreret i Sundhedsloven i relation til patienters retsstilling vedrørende informeret samtykke.

Tidsskriftet "Zeitschrift für Evidenz, Fortbildung und Qualität im Gesundheitswesen" bringer en statusartikel over fælles beslutningstagning i Danmark.

Implementing shared decision making in Denmark

Fælles beslutningstagning kan understøttes af beslutningsstøtteværktøjer
Beslutningsstøtteværktøjer er konkrete redskaber, der giver patient og sundhedspersonale et bedre grundlag for at drøfte og træffe det bedst mulige individuelle behandlingsvalg for patienten.

I Danmark er vi endnu ikke særlig langt i forhold til udviklingen af beslutningsstøtteværktøjer, men flere er undervejs.

Kræftens Bekæmpelse arbejder med fælles beslutningstagning
Kræftens Bekæmpelse arbejder for at hjælpe kræftafdelinger med at imødegå de udfordringer og barrierer, der knytter sig til implementering af fælles beslutningstagning. Her kan du se nogle af initiativerne på området. 

Sammen om valg
Fælles beslutningstagning

Tre modelprojekter arbejder frem mod 2021 systematisk med at implementere fælles beslutningstagning i tre specifikke forløb for kræft. Det sker under det fælles initiativ Sammen om valg, som Kræftens Bekæmpelse har iværksat på baggrund af midler fra Knæk Cancer. 

Det forventes, at modelprojekterne bidrager med ny viden om, hvordan man kan implementere fælles beslutningstagning i kræftforløb med det formål at sikre, at kræftpatienters behov, ønsker og livssituation i højere grad synliggøres og inddrages, når der skal træffes beslutninger i kræftforløbet. 

Sammen om valg

Center for Fælles Beslutningstagning
Fælles beslutningstagning

Kræftens Bekæmpelse er partner i "Center for Fælles Beslutningstagning" på Vejle Sygehus. Centret arbejder med en praktisk tilgang til fælles beslutningstagning, hvor opgaven er at udvikle værktøjer, der kan hjælpe kræftpatienter med at beslutte, hvilken behandling, der er den rette for dem.

Centret har samlet en række internationale eksperter i et advisory board for at sikre den nødvendige ekspertise i udviklingen af beslutningsstøtteværktøjer. Centret vil på sigt administrere en IT-platform, hvor et generisk beslutningsværktøj bliver tilgængelig.

Center for Fælles Beslutningstagning

Patientrapporterede oplysninger på kræftområdet
Kræftens Bekæmpelse har samlet viden om patientrapporterede oplysninger på kræftområdet.

Patientrapporterede oplysninger på kræftområdet