Gå til sygdomsliste

  • Hånd, der holder mikrofon

    Det mener Kræftens Bekæmpelse

    Læs her om vores politiske holdninger til udvalgte emner


Aktiv dødshjælp

Kræftens Bekæmpelse afventer, at Det Etiske Råd tager aktiv dødshjælp op til drøftelse.

Aktiv dødshjælp

Alkohol og unge

Unges alkoholforbrug skal reduceres.

Alkohol og unge

Alternativ behandling

Kræftpatienter skal have dokumenteret viden om alternativ behandling og kunne tale åbent med deres læge om emnet.

Alternativ behandling


Brug af sundhedsdata

Det er vigtigt, at forskere har adgang til sundhedsdata.

Sundhedsdata til forskning

Børn som pårørende

Danmark bør lovsikre systematisk hjælp til børn, som er pårørende.

Børn som pårørende

E-cigaretter

E-cigaretter bør også være omfattet af rygeloven, så de ikke ryges på røgfri steder.

E-cigaretter


Fremtidens sundhedsvæsen

Kræftens Bekæmpelses otte anbefalinger til fremtidens sundhedsvæsen: 

Otte anbefalinger

HPV-vaccination til drenge

Alle drenge bør tilbydes gratis HPV-vaccine.

HPV-vaccination til drenge

Investeringer i tobak

Investorer skal stoppe investeringer i tobaksindustrien.

Investeringer i tobak


Kræftplan V

Se Kræftens Bekæmpelses syv anbefalinger til Kræftplan V.

Kræftplan V

Luftforurening

Der bør laves en national handleplan for at sænke luftforureningen. 

Luftforurening

Medicin med cannabis

Patienter skal kunne få medicin med cannabis.

Medicin med cannabis

Opvarmet tobak

Opvarmet tobak er et nyt produkt på det danske marked og bør reguleres på samme måde som anden tobak.

Opvarmet tobak

Overvågning af kræftforløb

Myndighederne bør overvåge og følge kræftpatienters forløb tættere og bedre.

Overvågning af kræftforløb

Palliation

Kræftens Bekæmpelse mener, at den palliative indsats i Danmark har brug for oprustning.

Palliation


Patientinvolvering

Patienter og pårørende skal involveres i behandling.

Patientinvolvering

PFAS

Alle PFAS-stoffer bør forbydes, og der bør forskes mere på området.

PFAS

Priser på tobak

Prisen på en pakke cigaretter skal hæves markant: Prisen skal op over 100 kr.

Priser på tobak


Robusthedskommissionen

Se Kræftens Bekæmpelses ti anbefalinger til robustheds-kommissionens arbejde:

Ti anbefalinger

Røgfri tobak og nikotinposer

Prisen bør sættes op, og farvestrålende indpakning og børnevenlig smag bør ikke være tilladt.

Røgfri tobak og nikotinposer

Senfølger

Senfølgeindsatsen i Danmark skal styrkes. Viden og hjælpen til patienter er mangelfuld og tilfældig:

Senfølger


Screening for lungekræft

Lungekræftscreening kan redde liv, men en række ting skal afklares, før det kan indføres.

Screening for lungekræft

Screening for prostatakræft

Screening for prostatakræft kan redde liv. Målgruppen skal dog afklares, før det indføres i Danmark. 

Screening for prostatakræft

Sundhedsstruktur-kommissionen

Kræftens Bekæmpelse har ti anbefalinger til den fremtidige organisering af sundhedsvæsenet:

Læs anbefalingerne


Sygedagpenge

Kræftpatienters muligheder for at få forlænget sygedagpenge bør forbedres.

Sygedagpenge

Ulighed i kræft

Der er brug for politiske tiltag og strukturelle indsatser, hvis ulighed i kræft skal reduceres.

Ulighed i kræft

Trafikstøj

Der mangler viden om og forskning i trafikstøj som en mulig risikofaktor for kræft:

Trafikstøj


5G mobiltelefoni

Der er ikke grund til bekymring med den viden, vi har i dag. Men der er behov for mere forskning.

5G mobiltelefoni

Etiske retningslinjer

Kræftens Bekæmpelse har etiske retningslinjer for syv hovedområder.

Vores etiske retningslinjer

Høringssvar

Kræftens Bekæmpelse afgiver høringssvar til relevante nye lovforslag.

Se vores høringssvar