Gå til sygdomsliste

Sammen om valg

Kræftens Bekæmpelse har iværksat initiativet Sammen om valg, der skal bidrage med ny viden om, hvordan man kan implementere fælles beslutningstagning i kræftforløb.

Sammen om valg

Skal man tage imod et tilbud om forsøgsbehandling, selvom det ikke er sikkert, det har en effekt? Bør man vælge forebyggende behandling, selvom det kan give bivirkninger? Skal man fravælge behandling med henblik på at få en bedre livskvalitet?

Implementering af fælles beslutningstagning

Med en kræftdiagnose følger svære beslutninger om til- og fravalg af behandlinger. Ofte skal der vælges mellem behandlinger med forskellige fordele og ulemper, som værdsættes forskelligt fra patient til patient. 

Med initiativet Sammen om valg ønsker Kræftens Bekæmpelse at bidrage til, at kræftpatienter og deres pårørende systematisk informeres, involveres og støttes, når der skal træffes beslutninger om behandling. 

Sammen om valg

Fælles beslutningstagning handler om, at læge og patient samarbejder om at træffe beslutninger om behandling på baggrund af faglig evidens og patientens viden om egne ønsker og behov.

Lokal og målrettet implementering

Sammen om valg er et samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse, Rigshospitalet, Aarhus Universitetshospital, Odense Universitetshospital og Sygehus Lillebælts Center for Fælles Beslutningstagning. 

Med projekter på flere af landets kræftafdelinger arbejdes der målrettet med at implementere beslutningsstøtteværktøjer og organisere gode beslutningsforløb for patienter med bryst,- tarm,- og æggestokkræft.

Det foregår ved, at sundhedspersonalet på de behandlende kræftafdelinger får metoder, redskaber, rammer og kompetencer til at involvere kræftpatienter i beslutninger om behandling.

Vil du vide mere?
Sammen om valg

Mette Marianne Vinter
Chefkonsulent
Kræftens Bekæmpelse

Telefon: 35 25 74 30
Mail: mmvi@cancer.dk

En kulturforandring

Projekterne skal bidrage med ny viden om, hvordan man kan implementere og integrere fælles beslutningstagning i kulturen og den daglige praksis på et hospital. Det er ambitionen, at denne viden på sigt skal kunne udbredes til andre kræft- og sygdomsområder, så det kan komme flest mulige patienter til gavn. 

Sammen om valg løber til og med 2021 og er støttet med bevillinger på i alt 15 mio. kr. fra Knæk Cancer 2017 og 2018.

Neden for kan du læse mere om projekterne i Sammen om valg.

Sammen om valg af behandling for brystkræft
Sammen om valg

Aarhus Universitetshospital implementerer et beslutningsstøtteværktøj, der kan hjælpe og støtte kvinder med brystkræft, så de i fællesskab med lægen kan afgøre, hvilken operation der er bedst egnet. 

I projektet arbejdes der særligt med at motivere og træne de sundhedsprofessionelle i at bruge et færdigudviklet beslutningsstøtteværktøj i konsultationen med patienten. Derudover etableres der en national it-platform for værktøjet, ligesom der rekrutteres og uddannes implementeringsagenter, der kan sikre lokal forankring af værktøjet på de brystkirurgiske centre i Danmark. 

Projektet gennemføres i samarbejde med Dansk Bryst Cancer Gruppe. 

Læs mere om projektet og det tilhørende beslutningsstøtteværktøj:

Brystkræft: Valg der skal træffes

Et trygt forløb for kvinder med tilbagefald af æggestokkræft
Sammen om valg

Sygehus Lillebælts Center for Fælles Beslutningstagning implementerer en BESLUTNINGSHJÆLPERTM, der kan støtte kvinder med tilbagefald af æggestokkræft, når de sammen med lægen skal træffe beslutning om behandling.

Et beslutningsstøtteværktøj kan aldrig stå alene, og derfor er projektet i lige så høj grad rettet mod at facilitere en kulturændring i de tre forskellige afdelinger, på de tre forskellige hospitaler, hvor projektet foregår.

Projektet foregår i et samarbejde med Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe. 

Læs mere om projektet

Center for fælles beslutningsstagning

Det går pengene til: Sammen om valg - et trygt forløb for kvinder med tilbagefald af æggestokkræft

Kræftpatienter får hjælp til at vælge behandling

Fælles beslutningstagning til gavn for både tarmkræftpatienter og sundhedsprofessionelle
Sammen om valg

Rigshospitalet implementerer to beslutningsstøtteværktøjer, der kan hjælpe tarmkræftpatient og sundhedsfaglig, når de i fællesskab skal træffe beslutninger om behandling. 

Projektet har fokus på at udvikle og implementere understøttende løsninger, der medvirker til, at fælles beslutningstagning bliver en fast del af afdelingernes rutiner, ligesom udvikling af de sundhedsprofessionelles (læger og sygeplejerskers) kompetencer inden for kommunikation og fælles beslutningstagning også er i fokus. 

Projektet foregår i et samarbejde med Danish Colorectal Group. 

Læs mere om projektet:

Nyt projekt skal styrke kræftpatienter i at træffe valg om egen behandling

Det går pengene til: Tarmkræftpatient og læge i fælles beslutningstagning