Gå til sygdomsliste

Sammen om valg

Initiativet Sammen om valg har bidraget med vigtig viden og erfaring, som nu skal udbredes til gavn for andre patienter

Sammen om valg

Skal man tage imod et tilbud om forsøgsbehandling, selvom det ikke er sikkert, at det har en effekt? Bør man vælge forebyggende behandling, selvom det kan give bivirkninger, eller skal man fravælge behandling med henblik på at få en bedre livskvalitet?

Med en kræftdiagnose følger svære beslutninger om til- og fravalg af behandlinger. Ofte skal der vælges mellem behandlinger med forskellige fordele og ulemper, som værdsættes forskelligt fra patient til patient. 

Med initiativet Sammen om valg ønsker Kræftens Bekæmpelse at bidrage til, at kræftpatienter og deres pårørende systematisk informeres, involveres og støttes, når der skal træffes beslutninger om behandling.

Lokal og målrettet implementering

Sammen om valg er et samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse, Rigshospitalet, Aarhus Universitetshospital, Odense Universitetshospital og Sygehus Lillebælts Center for Fælles Beslutningstagning. Med projekter på flere af landets kræftafdelinger arbejdes der målrettet med at implementere beslutningsstøtteværktøjer samt organisering af gode beslutningsforløb for patienter med bryst,- tarm,- og æggestokkræft. Det foregår ved, at sundhedspersonalet på de behandlende kræftafdelinger får metoder, redskaber, rammer og kompetencer til at involvere kræftpatienter i beslutninger om behandling.

Sammen om valg

Kræftens Bekæmpelse skal udbrede viden om Fælles Beslutningstagning

Projekterne i Sammen om valg har bibragt vigtig erfaring og viden til det videre arbejde med at implementere og forankre Fælles Beslutningstagning i kulturen, i den daglige praksis på et hospital. Fælles beslutningstagning handler om, at læge og patient samarbejder om at træffe beslutninger om behandling på baggrund af faglig evidens og patientens viden om egne ønsker og behov. Kræftens Bekæmpelse har valgt at støtte to yderligere projekter, da der blev vist interesse i at forsætte og udvide netværkssamarbejdet under projektforløbet. Kræftens Bekæmpelse skal være med til at udbrede viden fra projekterne om fælles beslutningstagning til andre kræft - og sygdomsområder, så det kan komme flest mulige patienter til gavn.

Fastholdelse og udbredelse af Fælles Beslutningstagning til patienter med æggestokkræft

Projektet er forankret på Sygehus Lillebælt og Center for Fælles Beslutningstagning, som skal være med til at sikre en varig fastholdelse af konceptet Fælles Beslutningstagning på afdelingerne, der deltog i Sammen om valg, samt hjælpe med at sprede viden om og brugen af fælles beslutningstagning til andre afdelinger i Danmark.

Tilpasset beslutningsstøtteværktøj til kvinder med risiko for brystkræft

På Aarhus Universitetshospital udvikles der et beslutningsstøtteværktøj til at understøtte Fælles Beslutningstagning for raske risikopersoner, der er i øget risiko for at udvikle brystkræft. Projektet vil give raske kvinder, med genetisk disposition for at udvikle brystkræft, bedre mulighed for at træffe dét, der er det rigtige valg for dem. Viden og erfaring fra Sammen om valg-projektet, målrettet kirurgisk behandling for brystkræft, spredes ved at tilpasse et gennemarbejdet beslutningsstøtteværktøj til raske kvinder.

Læs mere om projektet: Inddragelse af patienter og klinikere i udvikling af beslutningsstøtteværktøj. Rapport: Inspiration fra seminar om patientinvolvering

Nedenfor kan du læse mere om de afsluttede projekter i Sammen om valg

Du kan her læse en samlet rapport omkring resultaterne fra projektet: Sammen om valg i 2020

Sammen om valg af behandling for brystkræft
Sammen om valg

Aarhus Universitetshospital implementerer et beslutningsstøtteværktøj, der kan hjælpe og støtte kvinder med brystkræft, så de i fællesskab med lægen kan afgøre, hvilken operation der er bedst egnet. 

I projektet arbejdes der særligt med at motivere og træne de sundhedsprofessionelle i at bruge et færdigudviklet beslutningsstøtteværktøj i konsultationen med patienten. Derudover etableres der en national it-platform for værktøjet, ligesom der rekrutteres og uddannes implementeringsagenter, der kan sikre lokal forankring af værktøjet på de brystkirurgiske centre i Danmark. 

Projektet gennemføres i samarbejde med Dansk Bryst Cancer Gruppe. 

Læs mere om projektet og det tilhørende beslutningsstøtteværktøj:

Brystkræft: Valg der skal træffes

Læs evalueringsrapporten: Sammen om valg - Implementering af beslutningsstøtteværktøj i forbindelse med valg af behandling for brystkræft

Et trygt forløb for kvinder med tilbagefald af æggestokkræft
Sammen om valg

Sygehus Lillebælts Center for Fælles Beslutningstagning implementerer en BESLUTNINGSHJÆLPERTM, der kan støtte kvinder med tilbagefald af æggestokkræft, når de sammen med lægen skal træffe beslutning om behandling.

Et beslutningsstøtteværktøj kan aldrig stå alene, og derfor er projektet i lige så høj grad rettet mod at facilitere en kulturændring i de tre forskellige afdelinger, på de tre forskellige hospitaler, hvor projektet foregår.

Projektet foregår i et samarbejde med Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe. 

Læs mere om projektet

Center for fælles beslutningsstagning

Det går pengene til: Sammen om valg - et trygt forløb for kvinder med tilbagefald af æggestokkræft

Fælles beslutningstagning til gavn for både tarmkræftpatienter og sundhedsprofessionelle
Sammen om valg

Rigshospitalet implementerer to beslutningsstøtteværktøjer, der kan hjælpe tarmkræftpatient og sundhedsfaglig, når de i fællesskab skal træffe beslutninger om behandling. 

Projektet har fokus på at udvikle og implementere understøttende løsninger, der medvirker til, at fælles beslutningstagning bliver en fast del af afdelingernes rutiner, ligesom udvikling af de sundhedsprofessionelles (læger og sygeplejerskers) kompetencer inden for kommunikation og fælles beslutningstagning også er i fokus. 

Projektet foregår i et samarbejde med Danish Colorectal Group. 

Læs mere om projektet:

Nyt projekt skal styrke kræftpatienter i at træffe valg om egen behandling

Det går pengene til: Tarmkræftpatient og læge i fælles beslutningstagning

Du kan her læse evalueringsrapporten:
Patienter med tyk- og endetarmskræft og sundhedsprofessionelle i fælles beslutningstagen til gavn for begge parter

Vil du vide mere?
Sammen om valg

Signe Marie Als Nielsen
Sundhedsfaglig konsulent
Kræftens Bekæmpelse

Mail: sni@cancer.dk