Gå til sygdomsliste

Forløbstider for kræftpakkeforløb

Kræftens Bekæmpelse arbejder for at nedbringe ventetiden i udredningen og behandlingen af kræftpatienter. Her kan du se opgørelser over forløbstiderne for kræftpakkeforløb.

Kvinde ligger i seng og venter

Pakkeforløb skal sikre sammenhæng uden unødig ventetid
Kræftpakkeforløbene blev indført af regeringen og Danske Regioner i 2007 for at forbedre patienternes prognose, forbedre livskvaliteten og mindske utrygheden ved ventetid uden kendt årsag.

Sundhedsdatastyrelsen monitorerer hvert kvartal og årligt på forløbstiderne, herunder samlet tid til behandling.

Opgørelser over forløbstider for kræftpakkeforløb
Kræftens Bekæmpelse følger udviklingen på landsplan og for de enkelte regioner på baggrund af data fra Sundhedsdatastyrelsen. Herunder kan du se de kvartalsvise opgørelser og årsrapporter, som er udarbejdet af Kræftens Bekæmpelse.

Vigtig forskning om betydning af ventetid
Herunder kan du finde udvalgte forskningsartikler med fokus på betydningen af ventetid for patienternes livskvalitet og prognose.

Forløbstider for kræftpakkeforløb

I British Journal of Cancer kan du læse om en international undersøgelse fra 2017 med deltagelse fra Forskningsenheden for Almen Praksis på Aarhus Universitet, der viser, at ventetid har betydning for, hvor alvorligt kolorektal kræft udvikler sig.

Evidence of advanced stage colorectal cancer with longer diagnostic intervals

Forløbstider for kræftpakkeforløb

I British Journal of Cancer kan du læse en gennemgang af videnskabelige artikler fra 2015 om betydningen af ventetid for stadie, overlevelse og livskvalitet for kræftpatienter.

Is increased time to diagnosis and treatment in symptomatic cancer associated with poorer outcomes?

Forløbstider for kræftpakkeforløb

I European Journal of Cancer kan du læse om en dansk undersøgelse fra 2013, der viser betydningen af tid til diagnose for overlevelse for fem store kræftformer.

Evidence of increasing mortality with longer diagnostic intervals

Diagnostisk pakkeforløb
Kræftens Bekæmpelse har samlet viden om indgangen til diagnostisk pakkeforløb og lavet en oversigt over de diagnostiske centre i regionerne.

Diagnostisk pakkeforløb