Skip navigation

Undersøgelser og diagnose

Du får tilbudt en gentest, hvis der er mistanke om, at du har Familiær Adenomatøs Polypose (FAP). Gentesten kan ud fra en blodprøve vise, om man har genforandringer. Viser testen, at man har arvet sygdommen, får man også en kikkertundersøgelse af tarmen. På baggrund af undersøgelserne kan lægen stille en præcis diagnose.