Skip navigation

Notat: 15-17-åriges oplevelser med at have drukket for meget

Notat lavet af Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens alkoholindsats 'Fuld af liv'

I undersøgelsen af danske unges alkoholvaner fra 2027, er 75-77-årige blevet spurgt ind til deres oplevelser med at have drukket for meget alkohol. I alt indgår 236 unge i analyserne.

Notat: 15-17-åriges oplevelser med at have drukket for meget