Skip navigation

Notat: Flere og flere danskere ønsker en strammere lovgivning på alkoholområdet

Flere og flere danskere ønsker en strammere lovgivning på alkoholområdet.

Ud af 8 foreslåede forebyggelsestiltag, der skal dæmme op for danskerens alkoholforbrug, er danskerne blevet mere positive over for 6 forslag. Det viser indeværende notat, der bygger på 4 spørgeskemaundersøgelser, der hver er gennemført blandt cirka 3.000 danskere i alderen 18-74 år.

Notat: Flere og flere danskere ønsker en strammere lovgivning på alkoholområdet