Skip navigation

Forældreinvolvering i unges alkoholvaner

Alkohol bliver hyppigere taget op på forældremøder i grundskolen sammenlignet med på de gymnasiale uddannelser. 6 ud af 10 forældre til 13-17-årige svarer, at alkohol har været taget op på et forældremøde i deres barns klasse. Det samme gælder for kun hver fjerde forælder til 15-17-årige, der går på en gymnasial uddannelse. Forældreinvolvering opleves ofte positivt af unge – næsten halvdelen synes decideret godt om, når deres forældre blander sig i deres alkoholvaner. Kun 15 % synes dårligt om det.

Dette notat bygger på to forskellige undersøgelser. I den ene undersøgelse er forældre til 13-17-årige blevet spurgt, om alkohol er blevet taget op på deres barns uddannelsesinstitution. I den anden undersøgelse er hjemmeboende 15-20-årige blevet spurgt om deres holdninger til, at deres forældre blander sig i deres alkoholvaner.

 

Notat: Forældreinvolvering i unges alkoholvaner