Skip navigation

Notat om mindreåriges køb af alkohol

Hver tredje danske 15-18-årige tilkendegiver, at de har købt alkohol i detailhandlen, selvom de ikke var gamle nok ifølge lovgivningen.

Mindreåriges køb af alkohol er udbredt. Det viser en undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens alkoholkampagne ’Fuld af liv’.