Skip navigation

Notat: Oplevelser med den danske alkoholkultur

Det kan være svært at sige nej tak til alkohol i Danmark. For der er få begrundelser, der opleves som alment accepterede grunde til ikke at drikke alkohol. Samtidig er drikkepres udbredt og mange mener, at det er svært at være en del af det sociale fællesskab ved sammenkomster, hvor der drikkes alkohol, hvis man ikke selv drikker alkohol.

Notat: Oplevelser med den danske alkoholkultur