Skip navigation

Notat: Udvikling i unges alkoholforbrug

Notat fra Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens alkoholindsats 'Fuld af liv'.

Danske unge har skruet op for alkoholforbruget i perioden 2016 til 2021. Det viser dette notat, der belyser udvikling i ugentligt antal genstande og binge-druk (det at indtage 5 eller flere genstande ved samme lejlighed} i perioden 2014 til 2021.

Notat: Udvikling i unges alkoholforbrug