Gå til sygdomsliste

Gammel røg i boliger og biler

Boliger og biler, der har været røget i, kan være forurenet med gammel røg. Der er forskellige tiltag, man kan forsøge sig med, hvis man vil prøve at fjerne røgen.

Gammel røg er et forholdsvis nyt begreb, men det er noget, de fleste af os kender til. Et hus, der gennem mange år er blevet røget i, og som lugter kraftigt af tobaksrøg og har nikotingule vægge, er en typisk situation, hvor man støder på gammel røg.

Gammel røg i boliger

Der er endnu ikke viden om, hvorvidt man kan fjerne alt den gamle røg fra en bolig, og hvordan man i så fald gør. Nogle materialer ophober mere gammel røg end andre. Gipsvægge, tapet, møbelstoffer, gulvtæpper og andre ’bløde’ materialer ophober for eksempel mere gammel røg end hårde materialer/overflader. 

Nogle stoffer i den gamle røg er også sværere at slippe af med end andre. Nikotin klæber eksempelvis til overflader og er sværere at slippe af med end gasser fra røgen. I en undersøgelse kunne man eksempelvis fortsat måle nikotin i boliger flere måneder efter, at rygerne var flyttet. Det til trods for at boligerne var istandsat med nyt tapet og maling.

På trods af manglende forskning i hvordan man kan fjerne gammel røg, er der en række tiltag, man kan forsøge sig med:

  • Lufte grundigt ud gennem lang tid.
  • Udskifte tapet, gulvtæpper, gipsplader og andre ’bløde’ overflader, som er svære at rengøre.
  • Rengøre vægge, gulve, lofter, køkkenelementer, vinduer, karme og andre hårde overflader med et grundrengøringsmiddel. Det er vigtigt at vaske grundigt, flere gange og tørre efter med rent vand.
  • Forsegle vægge og lofter ved hjælp af en spærregrunder eller andre særlige malinger egnet til det, inden man begynder at male. Forseglingen vil i nogen grad indkapsle de stoffer, der har sat sig på væggene. På den måde kan man til en vis grad undgå, at stoffer fra røgen bliver ved med at forurene indeklimaet i boligen.
Gammel røg i boliger og biler

Gammel røg i biler

Rygning i bilen giver meget høje koncentrationer af gammel røg, fordi bilen er et lille og lukket rum. Gammel røg ophobes i de bløde materialer i bilen såsom sæder og bundmåtter. Jo mere der er blevet røget, jo mere er der ophobet. Den gamle røg vil også forurene de 'hårde' overflader såsom instrumentbrættet, rattet m.m.

Hvis man har en bil, som er forurenet med gammel røg, kan man forsøge at mindske mængden af røg ved at:

  • Lufte grundigt ud gennem lang tid.
  • Støvsuge bilen grundigt.
  • Bruge et grundrengøringsmiddel til at rengøre alle hårde overflader. Det er vigtigt at vaske grundigt, flere gange og vaske efter med rent vand.
  • Fjerne/udskifte de bløde overflader såsom bundmåtter. 

Se hvad andre har skrevet om emnet

Boligsiden: Boliger, der har været røget i, er ikke ligeså attraktive

Bolius: Rengøring af et tidligere rygerhjem

Forbrugerrådet Tænk: Test af luftrensere

Kilder

Burton A. Dores the smoke ever really clear? Thirdhand smoke exposure raises new concerns. Environmental Health Perspectives, 2011.

Matt GE et al. When smokers move out and non-smokers move in: residential thirdhand smoke pollution and exposure. Tobacco Control 2010.

Schick S. Thirdhand smoke: here to stay. Tobacco Control, 2011.

Sleiman M et al. Formation of carcinogens indoors by surface-mediated reactions of nicotine with nitrous acid, leading to potential thirdhand smoke hazards. Proc Natl Acad Sci U S A. 2010.

 

Røgfrit hjem

Et røgfrit hjem er med til at sikre et godt indeklima. Vi tilbringer i gennemsnit 16 timer af døgnet i vores eget hjem. Derfor er det vigtigt med ren luft i hjemmet.

Røgfrit hjem


Røgfri bil

Ved at gøre bilen røgfri bliver bilens indeklima bedre, og børn og voksne beskyttes mod røgens skadelige stoffer.

Røgfri bil


Røgfri boligselskaber mm.

Der er stor efterspørgsel efter røgfri boliger. Flere boligselskaber er begyndt at etablere røgfri boligafdelinger, hvor der ikke må ryges indendørs – heller ikke i lejlighederne.

Røgfri boliger