Gå til sygdomsliste

Røgfri boliger

Nogle boligselskaber har etableret røgfri boligafdelinger, hvor der ikke må ryges indenfor. Der findes også røgfri ejerboligforeninger og andelsboligforeninger samt røgfri ungdomsboliger og kollegier. Enkelte plejehjem har også indført røgfri afdelinger. Alligevel er udbuddet af røgfri boliger ikke særlig stort i forhold til hvor mange, der foretrækker et røgfrit hjem.

Røgfri hjem er normen - ikke undtagelsen

Der bliver aldrig røget indendørs i størstedelen af danskernes hjem. Alligevel er de fleste boligselskaber og boligforeninger ikke røgfri.

I følge 'Lov om røgfri miljøer' er det ikke tilladt at ryge på trappeopgange, i indgangspartier og lignende. Boligforeninger, boligselskaber og udlejere kan dog fastlægge mere restriktive regler. Flere almene boligselskaber har i forbindelse med nybyggeri etableret røgfri boligafdelinger. Det vil sige afdelinger, hvor der ikke må ryges indendørs – heller ikke i egen lejlighed. I enkelte boligafdelinger har lejerne selv vedtaget, at nye lejere ikke må ryge indenfor i boligen.

Røgfri boliger

Røgfri boligafdelinger i almene boligselskaber (eksempler)

Frederiksberg, Duetgården
Boligselskabet AKB har opført en røgfri bygning på Frederiksberg med 10 familieboliger og 40 ungdomsboliger. Hele matriklen er røgfri. Dvs. der må hverken ryges på de indendørs fællesarealer eller i de enkelte lejemål, og heller ikke på udendørsarealerne.

Frederikshavn, Sæby Strand,
Frederikshavn Boligforening har opført 24 allergivenlige og røgfri lejligheder på Sæby Strand. Der må ikke ryges indendørs i boligerne. De stod klar til indflytning i juni 2012.

Galten, Svaneparken
Den århusianske, almene boligorganisation Alboa opførte i 2016 41 nye lejeboliger. 15 af lejlighederne er røgfri boliger dvs. det er ikke er tilladt at ryge i lejemålet.

Hasselager, Fuglekærvænget
Boligforeningen Århus Omegn har siden 2013 haft ni nyopførte røgfri rækkehuse i Hasselager. Der må ikke ryges indendørs i boligerne.

Herlev, Spindekrogen
Herlev almennyttige Boligselskab har opført boligafdelingen Spindekrogen med 102 lejligheder og rækkehuse. Enkelte opgange er opført som røgfri boliger dvs. der må ikke ryges indendørs heller ikke i de enkelte lejemål. Boligerne stod klar til indflytning i 2013.

Kalundborg, Midtbyen.
Lejerne i Boligselskabet Allikens afdeling Midtbyen har på et afdelingsmøde enstemmigt vedtaget, at 5 lejemål ved fremtidig genudlejning skal være røgfri.

Lystrup, Elevparken
Boligforeningen Århus Omegn har siden 2013 haft fire røgfri boliger i Lystrup. Det er ikke tilladt at ryge indendørs i boligerne.

Odense, Bofællesskabet Glasværket
Bofællesskabet Glasværket er en afdeling i Fyns Almennyttige Boligselskab. Afdelingen består af 25 lejligheder. På et afdelingsmøde i februar 2017 blev det besluttet, at bofællesskabet gradvist bliver en røgfri boligafdeling. I fremtidige lejekontrakter indskrives det, at hverken lejer eller dennes gæster må ryge i lejemålet, på altan, have mv. eller på afdelingens fællesarealer.

Odense, Grønløkkevej 26
27 nybyggede lejligheder på Grønløkkevej i Odense er totalt røgfrie. Der må ikke ryges indendørs i lejlighederne, men heller ikke udenfor på terrasser og altaner. Lejlighederne stod klar til indflytning d. 1. juni 2016. Domhusgaarden Ejendomsadministration administrerer boligerne.

Odense, Skovbrynet
Fyns Almennyttige Boligselskab har opført 56 røgfrie boliger nær Skibhusskoven. Boligafdelingens haver, terrasser og altaner er også røgfri. Det er kun tilladt at ryge på afdelingens tre tilkørselsveje. Boligerne blev klar til indflytning d. 1. marts 2012.

Ringkøbing, Blæsenborg Parken
Ringkøbing-Skjern Boligforening har opført 20 rækkehuse, som er røgfri. Lejerne har skrevet under på, at de ikke vil ryge i boligen.

Silkeborg, Sanatorievej 25-27
AAB Silkeborg har en boligafdeling på Sanatorievej 25-27, som består af 12 2-værelses lejligheder og 5 1-værelseslejligheder. For lejere med indflytningsdato efter 18. marts 2015 er det ikke tilladt at ryge i egne lejligheder. Beslutningen om at forbyde rygning i boligerne blev enstemmigt vedtaget af beboerne på et afdelingsmøde.

Røgfrit nybyggeri

Når Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB) fremover bygger nyt bliver det røgfri boliger, hvor der hverken må ryges i boligen eller på fællesarealerne - heller ikke de udendørs.

Nybyggeri bliver udelukkende røgfrit

Udlejere må gerne forbyde rygning for nye beboere

Udlejere må i nye lejeaftaler gerne indskrive, at der ikke må ryges i de enkelte lejeboliger. For eksisterende lejere er det ikke muligt at indskrive sådanne vilkår i lejeaftalen. Det vurderede velfærdsministeren til Folketingets Boligudvalg i 2008.

Kilde: Svar fra ministeren til Folketingets Boligudvalg 2008, spørgsmål 62

Røgfri boliger

Røgfri andels- og ejerboligforeninger i Danmark (eksempler)

Nogle private boligforeninger er også blevet røgfri eller på vej til at blive det. Eksempler:

Frederiksberg, København
I en andelsboligforening på Frederiksberg har et flertal af beboerne besluttet at forbyde rygning på ejendommens indendørsarealer. For medlemmer, der er indtrådt i foreningen efter d. 25. september 2012, gælder rygeforbuddet også indenfor i den enkelte lejlighed.

Valby, København
Andelshaverne i en boligforening i Valby har på en generalforsamling enstemmigt vedtaget at fra den 1. maj 2016, er det forbudt at ryge indendørs og udendørs på fællesarealerne. Lejligheder, som bliver solgt eller skifter ejer / lejer efter d. 1. maj 2016 overgår til at blive røgfri. Herefter må der ikke ryges indendørs i lejlighederne. Rygeforbuddet omfatter alle former for rygning også e-cigaretter m.v. Gæster er også omfattet af forbuddet. Overtrædelse af rygeforbuddet kan føre til andelshavers eksklusion fra foreningen.

København
Ejerne i en ejerboligforening har i 2021 vedtaget, at det for fremtidige ejere i foreningen bliver forbudt at ryge i lejlighederne, og at det for alle ejere bliver forbudt at ryge på fællesarealerne. 

Det kræver vedtægtsændring at gøre boligforening røgfri

En boligforening kan blive røgfri på to forskellige måder:

  • En boligforening kan blive røgfri, hvis alle ejere/andelshavere på en generalforsamling enstemmigt beslutter, at der fremover ikke må ryges indendørs i lejlighederne.
  • En boligforening kan gradvis blive røgfri ved, at det på en generalforsamling besluttes, at nye beboere ikke må ryge indendørs i lejlighederne. En sådan vedtægtsændring kræver et kvalificeret flertal, hvilket typisk består af to tredjedele eller tre fjerdele af de stemmeberettigede.


Kilder

Berlingske: Kan ejerforening forbyde rygning i lejligheder?
ABF: Rygeregler

Fordele ved røgfri boligforeninger
  • Bedre indeklima
  • Renere luft fri for de skadelige stoffer fra tobaksrøgen
  • Mindre risiko for brand
  • Færre udgifter til vedligeholdelse, rengøring og maling
  • Færre konflikter vedrørende tobaksrygning
Røgfri boliger

Røgfri kollegier og ungdomsboliger (eksempler)

Blandt unge er der stor efterspørgsel efter røgfri boliger, og adskillige ungdomsboliger og kollegier er blevet røgfri. Eksempler:

Aarhus, Grundtvigs Hus Kollegiet
Det er ikke tilladt at ryge på indendørs fællesarealer. Beboere, som flytter ind
fra d. 1.7.2018, har forbud mod at ryge i egen lejlighed.

Aarhus, Åbykollegiet
Røgfrit både inde og ude. Der må hverken ryges i egen bolig eller på fællesarealer. Opført i 2018.

Brøndby, Gildhøj Kollegiet
Rygning er forbudt indendørs på kollegiet og på udearealet.

Frederiksberg, Falkoner Kollegiet
Kollegiet er røgfrit på alle indendørs fællesarealer, og det er også forbudt at ryge på værelser, hvor kontrakten er indgået efter 15.03.2011. Kollegiet består af 114 ungdomsboliger.

Frederiksberg, Flintholm Kollegiet
Der er indført indendørs rygeforbud i de værelser, hvor kontrakter er indgået efter 15.03.2011. Alle fælles indendørs arealer er også røgfri. Kollegiet består af 117 værelser.

Frederiksberg, Veterinær- og Landbohøjskolekollegiet
Kollegiet er røgfrit. Det er hverken tilladt at ryge på de indendørs fællesarealer eller på værelserne.

Frederiksberg, Duetgården
40 røgfri ungdomsboliger opført i 2013.

Grenå, Østerbrogade
53 røgfri ungdomsboliger. Det er ikke tilladt at ryge i bygningen – heller ikke i de enkelte lejligheder.

Kongens Lyngby, Kampsax Kollegiet
Kampsax Kollegiet er et røgfrit kollegium, som består af 521 værelser. Der er indført indendørs rygeforbud på alle indendørs fællesarealer og på de enkelte værelser / lejligheder.

København, Grønjordskollegiet
Rygning er ikke tilladt på kollegiet fra d. 01.07.18

København, Robert Jacobsen Kollegiet
Nybygget røgfrit kollegium fra 2012, bestående af 120 1-værelses lejligheder. Kollegiet er røgfrit både på værelser og indendørs fællesarealer.

Odense, Munke Mose Park
83 røgfri ungdomsboliger. Hverken lejer eller dennes gæster må ryge i lejemålet, på altan, gange mv. eller på afdelingens indendørs fællesarealer.

Odense, Cortex Park
Et røgfrit kollegium, som består af 197 ungdomsboliger. Hverken lejer eller gæster må ryge i lejemålet, på altan, gange mv. eller andre indendørs fællesarealer.

Odense, Vindegaarden
29 ungdomsboliger i Vindegade, Odense har været røgfri siden 2006.

Odense, Gartnerbyen
Røgfri ungdomsboliger. Hverken lejer eller gæster må ryge i lejemålet, på altanen, i haven mv. eller på afdelingens fælles arealer.

Rønne, Smallesund
45 nye røgfri ungdomsboliger forventes klar til indflytning i august, 2021. 

Sønderborg, Humlehøj-kollegiet
Kollegiet er røgfrit på alle indendørs fællesarealer, og det er også forbudt at ryge på værelser, hvor kontrakten er indgået efter 18.04.2018.

Sønderborg, Sønderskov-kollegiet
Kollegiet er røgfrit på alle indendørs fællesarealer, og det er også forbudt at ryge på værelser, hvor kontrakten er indgået efter 18.04.2018.

Sønderborg, Ungdoms-kollegiet
Kollegiet er røgfrit på alle indendørs fællesarealer, og det er også forbudt at ryge på værelser, hvor kontrakten er indgået efter 18.04.2018.

Røgfri boliger

Røgfri plejecentre

Enkelte plejehjem har også fokus på at blive røgfri. Silkeborg Kommune har eksempelvis bygget  plejecenteret Marienlund, hvor flere etager er helt røgfri. Og i Aarhus Kommune arbejdes der målrettet med at indføre røgfri afsnit på eksisterende plejehjem:

Aarhus Kommune arbejder målrettet med indfasning af røgfri plejehjem

I Aarhus Kommune har man igangsat en målrettet indfasning af røgfrie afdelinger på plejehjem. Målet er at tilbyde røgfrie boliger til borgerne og at beskytte medarbejderne mod tobaksrøg. Kommunen forventer at flere borgere i fremtiden ønsker at leve i røgfrie omgivelser.

For at sikre opbakning til initiativet har man drøftet indsatsen på udvalgte plejehjem: Beboerdemokratiet er inddraget, røgfrie afsnit er drøftet med afdelingsbestyrelserne og der er stemt om røgfrie afsnit på beboernes afdelingsmøder. Resultatet er, at beboerne på to plejehjem ønsker, at hele plejehjemmet bliver røgfrit. Et andet plejehjem ønsker at to etager bliver røgfrie.

I praksis kommer rygeforbuddet på plejehjemmene kun til at gælde for de borgere, der fremadrettet flytter ind i lejlighederne. I en overgangsperiode kan der derfor være borgere, der ryger i egen lejlighed, selv om de bor på et røgfrit plejehjem.

Aarhus Kommune: Røgfri Fremtid i Sundhed og Omsorg

Røgfri hospice

Der er også begyndt at komme røgfri hospice I Danmark. Hospice Djursland er eksempelvis helt røgfrit. Det er hverken tilladt for patienter, pårørende eller medarbejdere at ryge på dette hospice.

Rygere foretrækker også et røgfrit hjem

Mange rygere foretrækker også ren luft i hjemmet. I en undersøgelse fra 2020 svarer 51 procent af rygerne, at der aldrig bliver røget tobak indendørs i deres hjem.


Kilde: Gallup for TrygFonden, Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen. December 2020.

 

Når rygning trækker i forskellige retninger

Hæfte til dig, der vil udforske og forstå din rygetrang. Læs det, hvis du af og til ville ønske, at du fortsat kunne ryge - og samtidig være stoppet. 

Når rygning trækker i forskellige retninger