Gå til sygdomsliste

Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning

Center for Kræftforskning er Kræftens Bekæmpelses eget forskningscenter, der har til huse på Strandboulevarden i København, sammen med foreningens hovedkontor.

Forsker undersøger et reagensglas

I dag omfatter forskningen i Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning epidemiologisk og biologisk forskning samt områder som forebyggelse, personlig medicin og perspektiver for kræftoverlevere.

Forskere i laboratoriet

I Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning arbejder omkring 155 forskere fra 27 lande, som hvert år offentliggør omkring 300 videnskabelige artikler.

Forskningsindsatsen hos Center for Kræftforskning er baseret på banebrydende forskningsprogrammer og på adgang til unikke teknologier, registre og befolkningsundersøgelser som sikrer, at vi udnytte bidragene fra vores donorer bedst muligt.

Forskningen omfatter opdagelse af molekyler og mekanismer involveret i DNA-reparation og cellesignalering, identifikation af risikofaktorer for kræft, biomarkører til tidlig diagnostik, nye behandlingsmuligheder ved brug af kendte lægemidler samt ulighed i kræftbehandling og -overlevelse.

Hvad forskes der i?

Kræftens Bekæmpelse støttede i 2022 dansk kræftforskning med ca. 203 millioner kr. Pengene går til forskning på universiteter og hospitaler i hele Danmark samt til Kræftens Bekæmpelses egen forskning i Center for Kræftforskning. Du kan læse mere om nogle af forskningsprojekterne og se, hvordan pengene bliver fordelt i vores forskningsårsrapporter.

Læs mere i den seneste Forskningsårsrapport fra 2022

Vi har fokus på at samarbejde på tværs af områder og forskningsgrupper, fordi det giver muligheder for at tænke nyt og lære af hinanden og sammen finde nye veje til at løse udfordringer. Mange forskningsledere har delestillinger ved danske universiteter for at styrke samarbejde, vejledning af yngre forskere og videndeling inden for de akademiske miljøer.

Betydningsfuld forskning er en hjørnesten i centeret. Derfor fokuseres indsatserne inden for definerede nøgleområder, og i arbejdet for at identificere nye områder, hvor der er behov for udvikling. Vi har også et internationalt videnskabeligt udvalg med seks førende forskere, der rådgiver centerets ledelse og bidrager til regelmæssige evalueringer for at sikre høj forskningskvalitet og give råd om udviklingsbehov i tråd med centerets strategi. Medlemmerne af det rådgivende udvalg kommer fra Frankrig, Holland, Storbritannien og Sverige.

Forskere i arkivet

Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning har også et ansvar for at uddanne fremtidens kræftforskere i et attraktivt uddannelsesmiljø og vi byder hvert år nye studerende og forskere fra forskellige uddannelser og forskningsområder velkomne. I Centeret har vi en forening for yngre kræftforskere, der bidrager til at skabe et miljø, der opmuntrer til videndeling og opbygning af sociale relationer, og som også bidrager til planlægning af forskningsdage, seminarer og nye formater for forskningsformidling.

Møde

Et vigtigt mål for Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning er, at resultaterne fra forskningen når ud til patienterne. Det arbejder vi for ved at afholde workshops sammen med klinikere, etablere translationelle samarbejder og styrke akademisk-kliniske netværk. Som forskningscenter ved Danmarks største NGO har Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning desuden et særligt ansvar for at samarbejde med patienter og samfund. Derfor har vi blandt andet oprettet et patient- og pårørendepanel. Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning har også et særligt ansvar for forskningsformidling og har en tydelig forventning om, at centerets forskere er med til at dele ny viden både i forskningsverdenen og i samfundet.

Kontakt forskningssekretariatet:

Laila Fischer, sekretær
Tel: 35 25 73 02
E-mail: lf@cancer.dk

Kommunikation og presse:

Mette Vinter Weber, kommunikationsmedarbejder
Mobil: 28 95 28 28
E-mail: mvw@cancer.dk

Kræftens Bekæmpelse
Center for Kræftforskning
Strandboulevarden 49
2100 København Ø