Skip navigation

Videnskabelige udvalg

De videnskabelige udvalg bedømmer ansøgninger om forskningsstøtte og uddeler bevillinger flere gange årligt.