Gå til sygdomsliste

Kræftens Bekæmpelses Juniorforskerpris

Kræftens Bekæmpelse uddeler hvert år op til to juniorforskerpriser, for at støtte talentfulde yngre forskere, der har ydet en særlig indsats inden for dansk kræftforskning. Prisen tildeles fortrinsvis unge forskere, der har vist en ekstraordinær indsats og/eller opnået resultater med vigtig internationalt gennembrud og opmærksomhed.

Der uddeles to priser, den ene inden for området basal, biologisk og epidemiologisk kræftforskning, den anden inden for området klinisk kræftforskning. Kandidater kan indstilles til og med fredag d. 13. december 2019.

Prisen er på 100.000 kr. og overrækkes på Kræftens Bekæmpelses Repræsentantskabsmøde i maj 2020.

Indstilling af kandidat til Juniorforskerprisen

Prismodtageren skal være under 40 år ved indstillingsfristens udløb.

Indstillingen skal være på engelsk og skal indeholde:

  • Motivation
  • Beskrivelse af kandidatens forskningsindsats med angivelse af kræftrelevans. Det skal fremgå tydeligt hvad der kendetegner kandidatens ekstraordinære indsats og/eller resultater. Ved studerende, skal forskning der ligger uden for et standardforløb fremgå
  • Kort CV med publikationsliste

Indstillinger for 2020 indsendes via det elektroniske ansøgnings- og afrapporteringssystem senest fredag d. 13. december 2019 kl. 15.00. En kopi af indstillingen sendes desuden til cja@cancer.dk

Link til ansøgningssystem

Svar kan forventes ultimo marts 2020.

For yderligere information, kontakt sekretær for Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg:
Catrine Jakobsen, e-mail: cja@cancer.dk, tlf.: 35 25 72 67.