Gå til sygdomsliste

Strategiske midler

Kræftens Bekæmpelse anvender forsat midler til strategiske indsatsområder. Det er Kræftens Bekæmpelses hovedbestyrelse, der har den endelige beslutningskompetence i udvælgelse af hvilke områder der skal støttes.

Disse midler udbydes via opslag i diverse fagtidsskrifter, Kræftens Bekæmpelses hjemmeside m.v. Indkomne ansøgninger til strategiske indsatsområder behandles af særlige nedsatte komitéer, hvis medlemmer har faglig ekspertise inden for det enkelte strategiske område.