Gå til sygdomsliste

Strategiske midler

Kræftens Bekæmpelse uddeler også midler til strategiske indsatsområder. Det er Kræftens Bekæmpelses hovedbestyrelse, der har den endelige beslutningskompetence i udvælgelse af hvilke områder der skal støttes.

Disse midler udbydes via opslag i diverse fagtidsskrifter, Kræftens Bekæmpelses hjemmeside m.v. Indkomne ansøgninger til strategiske indsatsområder behandles af særlige nedsatte udvalg, hvis medlemmer har faglig ekspertise inden for det enkelte strategiske område. Se mere om strategiske midler under Knæk Cancer her.